Mildværet fortsatte i store deler av landet i november

November 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Måneden var generelt mild over hele landet, med månedsmiddel over gjennomsnittet for klimanormal 1991-2020. Oslo (Blindern) så en rekord i beregnet døgnmiddel 11. november (homogeniserte verdier siden 1925), og Svalbard lufthavn kunne registrere nest høyeste månedsmiddel siden 1899 (rekonstruert serien frem til 1974).

Høsten er spesielt interessant å følge da det er i høst- og vårsesongen vi har sett de mest signifikante og største økningene i temperaturene i Norge (Klima i Norge 2100 (2015), side 43).

Oslo (Blindern) 4,8 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for november fra Datosøk:

Faksimile fra Værstats Datosøk, hentet 01.12.2022. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

November i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer i øvre sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). den første halvdelen av månden. Høyste beregnet døgnmiddel siden 1925 ble registrert 11.11.2022. I andre halvdel av månden lå temperaturene innenfor normalt sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for november på 4,8 grader er 2,6 grader over normalen for 1991-2020 (på 2,2 grader), og 3. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for november er 5,8 grader (2000) som var 0,6 grader høyere enn 2020. Laveste er 1856 på -3,9 grader.

Novembertemperaturene ser ut til å hatt en lineær økning 1837 til 2022 frem til 2000, med et 10-års glidende snitt som har variert noe over og under lineær trend.

Månedsmiddel gjorde et hopp rundt 2000, og 10 års middel har ligget realtivt stabilt siden 2009. Det er uklart om det er en pågående økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 7,8 grader månedsmiddel i november

Nøkkeltall for november fra Datosøk:

Faksimile fra Værstats Datosøk, hentet 01.12.2022. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av månden. Perioden 17. til 23. november ble temperaturene redusert ned mot nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 7,8 grader er 2,5 grader over normalen for 1991-2020 på 5,3 grader. Verdien er den 4. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2022.

Høyeste månedsmiddelverdi for november er 2011 med 8,1 grader, 0,2 grader høyere enn 2020. Laveste verdi beregnet er 1919 med 0,5 grader.

10 års middel økte jevnt fra 1920 til 1962 før det vist en negativ trend frem til 1973. Trenden snudde og økte frem til 1984 før den lå stabilt frem til et hopp i 2005. 10 års middel ligger nå rundt toppen i 1962.

Trenden har ligget stabilt fra 2005 til 2019. Det er uklart om økningen de siste to årene indikerer en ny økende trend gitt den relativt høye årlige variasjonen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 0,6 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for november fra Datosøk:

Faksimile fra Værstats Datosøk, hentet 01.12.2022. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom hele måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 0,6 grader som er 0,3 grader over normalen for 1991-2020 på 0,3 grader. Verdien er den 21. høyeste i perioden 1868 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 3,7 grader (2011) som er 0,2 over 2018, og laveste er -4,3 grader (1904).

10 års rullerende middel har gjorde et hopp på 1930-tallet og hadde perioder 1970- og 1990-tallet med noe lavere nivåer tilsvarende slutten av 1800-tallet. 10 års middel har økt jevnt siden 1990 og ligger nå på høyde med 1930-tallet.

Det ser ut til å være en pågående økning i novembertemperaturene i Tromsø og var på nivå med toppen i 1939 i 2020.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 2,0 grader månedsmiddel for november

Nøkkeltall for november fra Datosøk:

Faksimile fra Værstats Datosøk, hentet 01.12.2022. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom store deler av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 2,0 grader er 2,2 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020 på -0,2. Verdien er den 4. høyeste i perioden 1880 til 2022.

Høyeste månedsverdi er 2,3 grader (2018) som er 0,1 grader over 2020, og laveste er -6,2 grader (1864).

10 års middel beveget seg jevnt økende fra 1875 til 1929 før det gjorde et hopp på 1930-tallet. 10 års middel sank deretter gradvis frem til 2000, før det gjorde et hopp frem til 2012.

10 års middel har har ligget stabilt siden 2012 noe høyere enn den tidligere toppen i 1939.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) -7,1 grader månedsmiddel for november

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder. Manglende data kan påvirke analysen.

Nøkkeltall for november fra Datosøk:

Måneden hadde døgnmiddeltemperaturer lå i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene (fargelagt) i første halvdel og slutten av måneden, mens det var en periode i nedre sjikt mellom 16. til 23. november.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -7,1 grader er 1,1 grader over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler). Verdien er den 23. høyeste i perioden 1913 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er -2,2 grader i 2018 foran 2020 på -2,9 grader. Laveste verdi er -15,6 grader (1971).

10-års middel har beveget seg over og under gjennnomsnittet for perioden 1913 til 2022.

10 års middel har begevet seg jevnt økende siden 90-tallet og toppet seg noe under 1938 i 2020.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -1,0 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for november fra Datosøk:

Faksimile fra Værstats Datosøk, hentet 01.12.2022. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Les forskningen her.

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i øvre sjikt fra 19. til 23. novemer og 28. og 29. Resten av måneden lå verdiene innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -1,0 grader, som er 5,5 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 2. høyeste i perioden 1899 til 2022.

Høyeste verdi registrert er 2016 grader med -0,7 grader. Laveste er -20,1 grader (1910).

Langsiktig trend har ligget økt over og under en økende lineær trend med topper rundt 1940 og 1960, og 2020-tallet.

10 års middel har hatt en økende trend siden 2014 med 10 års middel over lineær trend. Det indikerer en pågående økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 63289817 / November © Ahkenahmed | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.