“Kong Vinter” slo til – månedstemperaturerer generelt under normalen i desember

Desember 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Etter et par relativt milde måneder slo “Kong Vinter” til i desember. Det ble månedsmiddel generelt under normalen for perioden 1990 til 2020.

Meteorologisk institutt har beregnet nasjonalt månedsmiddel for desember 2022, som ble laveste verdi siden 2012.

Oslo (Blindern) -3,6 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Desember i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer i normalt og i nedre sjikt mot hva vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for desember på -3,6 grader er 2,2 grader under normalen for 1991-2020 (på -1,4 grader), og 33. laveste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for desember er +2,4 grader (2006) som var 0,1 grader høyere enn 2020. Laveste er 1844 på -9,6 grader.

Desembertemperaturene ser ut til å hatt en lineær økning 1837 til 2022, med et 10-års glidende snitt som har variert noe over og under lineær trend. Høyeste 10 års middel er beregnet for 2020.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) +0,7 grader månedsmiddel i desember

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i nedre sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av første halvdel av måneden. I andre halvdel varierte temperaturene innen for normalt sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på +0,7 grader er 2,4 grader under normalen for 1991-2020 på 3,1 grader. Verdien er den 11. laveste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2022.

Høyeste månedsmiddelverdi for desember er 1934/2006 med 6,6 grader, 0,1 grader høyere enn 1924. Laveste verdi beregnet er 1981 med -3,2 grader.

10 års middel har holdt seg rundt gjennomsnittet for perioden 1904 til 2019. De siste tre årene har 10 års middel ligget over tidligere verdier, grunnet flere år med månedsmiddel i øvre sjikt de siste 10 årene.

Det er uklart om disse enkeltårene indikerer en start på en økende trend for desembertemperaturene i Bergen, eller om dette er utslag av tilfeldigheter.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø -2,5 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom hele måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -2,5 grader som er 0,8 grader under normalen for 1991-2020 på -1,7 grader. Månedsmiddel ligger rundt gjennomsnittet for hele perioden 1867 til 2022. Verdien er den 34. laveste eller 36. høyeste i perioden 1868 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er +2,3 grader (1953) som er 0,1 over 1972, og laveste er -3,2 grader (1875 og 2010).

10 års rullerende middel har beveget seg rundt gjennomsnittet, med unntak av verdier relativt høyt over gjennomsnittet på 1930-tallet (som er høyest beregnet 10 års middel i perioden 1867 til 2022). I perioden 2005 til 2022 har 10 års middel ligget relativt stabilt noe over snittet, men under 1930- til 1950-tallet.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en økende trend i desembertemperaturene i Tromsø etter 1930.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø -2,5 grader månedsmiddel for desember

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom store deler av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -2,5 grader er 0,4 grader under gjennomsnittet for normalen 1991-2020 på -2,1. Verdien er den 27. høyeste i perioden 1880 til 2022.

Høyeste månedsverdi er +0,8 grader (2011) som er 0,1 grader over 2017, og laveste er -8,2 grader (1955).

10 års middel beveget seg økende fra 1840 til 2022, med en periode over lineær trend på 1930-tallet og 2000 til 2010-tallet. 10 års middel har ligget relativt stabilt over toppen på 1930-tallet de siste 2005 til 2022. 1960 til 1990-tallet lå 10 års middel under lineær trend.

10 års middel ser ut til å ha en økende trend, men med perioder over og under trenden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) -12,4 grader månedsmiddel

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder. Manglende data kan påvirke analysen.

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddeltemperaturer lå i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene (fargelagt) gjennom hele måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -12,4 grader er 1,1 grader under gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler). Verdien er den 39. høyeste og laveste i perioden 1913 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er -4,1 grader i 1929 foran 1946 på -5,3 grader. Laveste verdi er -21,7 grader (1915).

10-års middel har beveget seg over og under gjennnomsnittet for perioden 1913 til 2022. Høyeste verdi er beregnet 1938.

Det ser ikke ut til å være indikasjon på økende trend i desembertemperaturene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -8,4 grader månedsmiddel for desember

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Les forskningen her.

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i øvre sjikt i første og siste del av måneden. Resten av måneden lå døgnmiddel innenfor normalt sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -8,4 grader, som er 0,8 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 28. høyeste i perioden 1899 til 2022.

Høyeste verdi registrert er 1938 grader med -0,8 grader. Laveste er -22,5 grader (1988).

10 års middel gjort en sterk økning fra 1920 til 1930-tallet. Høyeste 10 års middel er beregnet i 1938. I perioden 1940 til 1998 hadde 10 års middel en negativ trend. Siden 1998 har 10 års middel økt gradvis frem til 2013, hvor den har ligget stabil siden.

Det ser ikke ut til å være indikasjon en pågående økning i desembertemperaturene på Svalbard.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde 149361056 © Profil Löschen | Dreamstime.com

2 kommentarer

  1. Takk for veldig bra og utfyllende statistikk! Et spørsmål: Finnes det noe statistikk på hvor nøyaktige temperatur-varslene fra Meterologisk Institutt virkelig er? Altså om de har en bias +/- og eventuelt hvor godt de treffer? Selve målingene er sikkert både nøyaktige og presise?

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.