Facebook gjør endring i “Klimasenteret” etter henvendelse fra Værstat

Værstat publiserte 13. desember 2022 en sak om Facebooks nye praksis ved tvungen lenking til “klimasenteret” for enkelte innlegg.

Lenken fører lesere til en nettside med angivelige temperaturverdier for “din” region (antagelig basert på IP-adresse). Verdiene viste en oppsiktsvekkende høy temperaturstigning for de fleste regionene i Norge.

Værstat undersøkte statistikken, og fant store avvik mot offisiell norsk statistikk publisert på Klimaservicesenteret.

World Resources Institute (WRI) undersøkte funnene til Værstat, og erkjente at beregningsmodellene kunne gi feilaktige resultatet. WRI benyttet et datasett fra NOAA for estimering av globale temperaturer, med grov oppløsning, til å estimere lokale temperaturer.

Værstat konkluderte basert på dette at Facebook hadde en massiv distribusjon av feilaktig temperaturdata.

Oppfølging krevde involvering av finansierende aktører

Værstat har etter publisering av saken forsøkt å få svar fra Facebook og WRI om de forholder seg til at et stort antall nordmenn har mottatt misinformasjon om klimaet gjennom “Klimasenteret”.

Verken Facebook (nå kaldt Meta) eller WRI besvarte henvendelsene.

Værstat tok derfor kontakt med Svensk biståndmyndighet (Sida), som er en av flere aktører som står at finansierer WRIs “Resource Watch”. Værstat spurte om følgende:

Hva mener Sida om at de er med å finansiere spredning av misinformasjon om klima i Norge (og mulig også for Sverige)?

Sida sende deretter en henvendelse til WRI hvor de spurte om WRI kunne besvarte henvendelsen fra Værstat. Samme dag sendte WRI svar om at de ville behandle henvendelsen til Værstat.

19. januar 2023 mottok Værstat dette svaret fra WRI (utdrag, min oversettelse):

Basert på tilbakemeldingen din, har vi innsett at det kan være noen ytterligere avklaringer om datasett på globalt nivå. Vi har derfor diskutert med Meta [Facebooks nye navn, red.anm.] og blitt enige om at en ekstra advarsel vil inkluderes i informasjonen for denne visualiseringen, som tydelig forklarer at det kan være avvik mellom anslag vist i visualiseringen og lokal regional statistikk. Det vil bli reflektert på nettsiden etter hvert.

I dag, 13. februar 2023, ser Værstat at Facebook har endret forklaringsteksten bak temperaturstatistikken i “Klimasenteret”. Nå gis det en vag forklaring at det “noen ganger” kan være forskjell mellom “prognoser”:

Analysen gir informasjon om temperaturendring basert på et datasett på globalt nivå. Bruken av dette datasettet på globalt nivå fører noen ganger til en forskjell mellom prognoser presentert av Meta og lokal, regional statistikk.

Man må aktivt klikke frem denne beskjeden, og det gis ingen indikasjoner på problemene med estimeringmodellen ved første øyekast.

Skjermutklipp fra Facebooks “Klimasenteret” som lenkes til uten brukeres samtykke på Facebook. Man må aktivt klikke frem informasjon om statistikken (markert i rødt)

Det gis ingen erkjennelse av det er dokumentert at statistikken er feilaktig for store deler av Norge, og at WRI har erkjent dette.

Svenske og danske myndigheter nekter at de har finansiert desinformasjon om Norge

Etter at de faktiske forholdene er dokumentert og WRI erkjente feilen, så anser Værstat at den videre publiseringen av statistikken kan karakteriseres som desinformasjon. Altså bevisst spredning av feilaktig, villedende informasjon.

Værstat har sendt henvendelse til Svensk biståndmyndighet (Sida), og dansk og nederlandsk utenriksdepartement, som står oppført som finansierende partner av “Resource Watch” (en del av WRI som står bak denne statistikken).

Værstat har spurt om hvordan de statlige aktørene forholder seg til å finansiere spredning av feilaktig informasjon om temperaturutviklingen i Norge.

Svenske Sida svarer følgende (utdrag, fritt oversatt):

Sida støtter WRIs strategi for, deres arbeid med ODA-kvalifiserte land, det vil si støtte til mindre utviklede land for blant annet å hjelpe dem til å få tilgang til informasjon som de ikke kan samle selv fra anerkjente kilder.

Etter det vi forstår har ingen svenske midler gått til å støtte arbeidet med dette spesifikke datasettet du referer til.

Værstat fikk svar fra det danske utenriksdepartement, som sendte svaret fra “kontoret for Grønt Diplomati og Klima” som er en del av utenrikstjenesten i landet. Kontoret jobber ifølge danske myndigheter med å “fremme den internasjonale grønne omstilling”.

Det danske kontoret for Grønt Diplomati og Klima svarte følgende (utdrag, fritt oversatt):

Danmark støtter WRI gjennom vår utviklingshjelp. Dette budsjettet er begrenset for bruk i ODA-kvalifiserte land og kun for ODA-kvalifiserte aktiviteter, som ikke dekker Norge.
Danmark støtter derfor ikke noe av WRIs arbeid i Norge, inkludert Resource Watch.

Det nederlandske utenriksdepartement har ikke svart på henvendelsen fra Værstat (sendt 25. januar 2023).

Facebook/Meta har ikke besvart noen av Værstat sine henvendelser.

Værstat sin vurdering

Værstat mener endringen er ikke er tilstrekkelig, og gir ikke Facebooks brukere anledning til å forstå problemene med statistikken. Det at brukere ikke kan samtykke spredningen gjør forholdet enda mer alvorlig.

For Norge så er avvikene betydelige og dokumenterte, og WRI har erkjennet feilen. Dette opplyses det ikke om.

Værstat mener eksemplet er skremmende, og viser en mangel på etisk refleksjon fra Facebook, WRI og WRIs finansierende partnere.

Værstat har ikke kommet til bunns i hvilke aktører som har finansiert arbeidet med den villendende temperaturstatistikken.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

 • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 124963714 © Mohamed Ahmed Soliman | Dreamstime.com

6 kommentarer

 1. Du imponerer Ole! Akkurat det du gjør med å mase og presse dem for deres feilinformasjon er å ta dem med buksene nede. For feilinformasjon er det de hevder Klimarealistene og andre har drevet. Lekkert var det!

 2. Jeg har sluttet å bruke Facebook/Meta på grunn av deres ikke-nøytrale holdning til hva som publiseres. Følgelig leser jeg ikke deres hjernevasking om klima.

  • Jeg vurderer å avslutte all bruk av Facebook. Det er fremstår som lite etisk forsvarlig å bidra til Facebook sine aktiveter med innhold. Dette vil nok skade Værstat sin evne til å nå ut, siden veldig mange har overlatt informasjonsmakten til Facebook.

   Jeg tror vi alle har vært blinde for den makten vi har gitt til store teknologigigantene. All makt korrumperer, og Facebook fremstår som en av de med minst ekstisk forankring.

   Det at de fortsatt presser desinformasjon på norske brukere uten å advare om feilen som er dokumentert og erkjent er helt forkastelig.

 3. Dette skriver FBs Klimasenter: “Den gjennomsnittlige årlige temperaturen i Akershus har økt siden 1950.” Det fremstilles som faktiske verdier, mens det er anslag / estimater. Det burde teksten deres relektert. Dette kan man be om blir korrigert.

  • Dersom du trykker på (i) i hjørnet ser du at de skriver at de mener det er “prognoser” (PR-avdelingen har nok skrevet dette). I tillegg henviser de til NOAA som kilde uten å opplyse om at verdiene er beregnede på grunnlag av NOAA-data (altså ikke statistikk fra NOAA).

   Det er virkelig et etisk havari fra Facebook og WRI. Konklusjonen må være at man ikke kan ta noe som helst faktaopplysninger fra Facebook seriøst, når dette er nivået.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.