Februar 2023 – mildværet fortsatte

Februar 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Etter en relativt kjølig desembermåned, så ble det en nok en mild vintermåned i febraur i store deler av landet. Vinteren kan snart få en liten “comeback” i mars, som jeg skrev om 1. mars: Vinterlig start på våren? Prognoser spår en kjølig mars (verstat.no)

Oslo (Blindern) +0,4 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.03.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Februar i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer hovedsakelig i normalt sjikt mot hva vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for februar på +0,4 grader er 2,3 grader over normalen for 1991-2020 (på -1,9 grader), og 9. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for februar er +3,6 grader (1990) som var 0,8 grader høyere enn 1989. Laveste er 1855 på -13 grader.

Februartemperaturene ser ut å svinge rundt gjennomsnittet for 1837 til 2023, toppunkter rundt 1918 og 2000. Høyeste 10 års middel er beregnet for 2023.

Det var en negativ trend fra 1920-tallet til slutten av 1980-tallet, mens de senere år har februartemperaturene stabilisert seg rundt nivået på 1920-tallet de siden 2000.

Det er uklart om de siste årenes økning er indikasjon på økende trend elelr utslag av tilfeldigheter.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) +4,5 grader månedsmiddel i februar

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.03.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av måneden. Perioden mellom 11. og 13. februar så temperaturer i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på +4,5 grader er 2,1 grader over normalen for 1991-2020 på 2,4 grader. Verdien er den 7. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for februar er 2014 med +5,5 grader, 0,1 grader høyere enn 1990. Laveste verdi beregnet er 1947 med -4,8 grader.

10 års middel har beveget seg over og under gjennomsnitt, med en langsiktig svak positiv lineær trend hele perioden sett under ett. Det er beregnet høyeste 10 års middel i 2023 for hele perioden.

10 års middel lå rundt gjennomsnittet frem til 2018, og det er derfor uklart om de siste års økning er indikasjon på en pågående øknende trend eller uslag av tilfeldigheter.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø -0,5 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.03.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Måneden hadde døgnmiddelverdier innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom hele måneden, med unntak av to perioder i øvre sjikt (6-8. og 14-15. februar).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -0,5 grader som er 2,7 grader over normalen for 1991-2020 på -3,2 grader. Månedsmiddelet er den 9. høyeste i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er +1,2 grader (1959) som er 0,7 over 1990 og 1887, og laveste er -9,1 grader (1966).

10 års rullerende middel har beveget seg rundt gjennomsnittet i perioden 1867 til 2023. Høyeste beregnede 10 års middel er 1891. De siste årene har 10 års middel ligget nært gjennomsnittet.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en endringer i februartemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø -2,1 grader månedsmiddel for februar

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.03.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene, med to perioder i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -2,1 grader er 2,0 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 7. høyeste i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er -0,3 grader (1990) som er 0,2 grader over 2014, og laveste er -11,2 grader (1844).

10 års middel beveget seg økende fra 1840 til 2023, med to økeperioder. En fra 1850 til slutten av 1800-tallet, og en fra slutten av 1980-tallet til 2023. Det var en lang periode mellom 1900 til 1990 med 10 års middel rundt gjennomsnittet.

10 års middel for februar ser ut til å ha en pågående økende trend i Vardø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -6,7 grader månedsmiddel for februar

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.03.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Les forskningen her.

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i normalt sjikt i store deler av måneden, med temperaturer i øvre sjikt fra 23. til 25. februar.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -6,7 grader, som er 4,9 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 6. høyeste i perioden 1899 til 2023.

Høyeste verdi registrert er 2014 grader med -1,7 grader, 3,7 grader over 2018. Laveste er -27,7 grader (1917).

10 års middel har begevet seg syklisk over og under en lineær økende trend. Forrige toppunkt var 1958, mens nåværende toppunkt er høyere og vært stabil siden 2014.

Det ser ut til å være indikasjon på at febuartemperaturene er stabilisert seg.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 104915206 / Cold © Dmitry Chulov | Dreamstime.com

2 kommentarer

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.