Mars 2023 – en vinterlig overraskelse, men hvor unormal var månden?

Mars 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Etter en relativt kjølig desembermåned, så ble janaur og februar relativt milde i store deler av landet. Men når våren endelig skulle komme så gjorde Kong Vinter en overraskende comeback.

Værstat skrev 28.02.2023 om varslene som indikerte en kuldeperiode i første halvdel av mars. Artikkelen beskrev at NAO-indeksen var sterkt samstemt i negativ fase, og at dette ofte sammenfaller med østavær. Østavær gir ofte kjølige luftstrømmer fra øst, som bidrar til lave temperaturer og tørt vær.

I mars har Værstat sin redaksjon hatt redusert kapasitet, så det er ikke skrevet skrevet nye artikler siden 2. mars. Men det er skrevet nyhetsbrev gjennom Substack som har gitt nytt blikk på tidligere publiserte artikler som jeg mener fortsatt er meget relevante og interessante.

Oslo (Blindern) -0,5 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.04.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Mars i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer hovedsakelig i normalt sjikt mot hva vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt), med unntak av to perioder 6. til 11. mars og 26.-30. mars med temperaturer i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for mars på -0,5 grader er 1,9 grader under normalen for 1991-2020 (på +1,5 grader), og 37. laveste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2023 (og 43. høyeste).

Høyeste registrerte verdi for februar er +5,6 grader (2012) som var 0,9 grader høyere enn 1990. Laveste er 1888 på -6,5 grader.

Marstemperaturene hadde en økning frem på 1900, og var realtivt stabile frem til 1990-tallet. 10 års middel gjorde et nytt hopp på 2000-tallet, men har stabilisert seg siden 2016.

Det er uklart om stabilisesringen siden 2016 er et tegn på at den positive trenden siden 1990-tallet har gjort et trendbrudd eller at økningen fortsatt er pågående.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) +2,3 grader månedsmiddel i mars

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.04.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av måneden. Perioden mellom 5. og 12. mars så temperaturer i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på +2,3 grader er 1,5 grader under normalen for 1991-2020 på +3,8 grader. Verdien er den 15. laveste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for måneden er 2022 med +6,3 grader, 0,1 grader høyere enn 2007/2012. Laveste verdi beregnet er 1947 med 0,0 grader.

10 års middel har beveget seg over og under gjennomsnitt, med en langsiktig svak positiv lineær trend hele perioden sett under ett. Det er beregnet høyeste 10 års middel i 2023 for hele perioden.

10 års middel lå rundt gjennomsnittet frem til 2012, og det er derfor uklart om de siste års økning er indikasjon på en pågående øknende trend eller uslag av tilfeldigheter.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø -4,5 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.03.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Måneden hadde døgnmiddelverdier innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom hele måneden, med unntak av to perioder i nedre sjikt (7-8. og 22-29. mars).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -4,5 grader som er 2,6 grader under normalen for 1991-2020 på -1,9 grader. Månedsmiddelet er den 15. laveste i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er +1,6 grader (1959) som er 0,5 over 2015, og laveste er -6,9 grader (1888).

10 års rullerende middel har beveget seg rundt en lineær trend i perioden 1867 til 2023. Høyeste beregnede 10 års middel er 1995. 10 års middel har ligget stabilt noe under nivået i 1995 siden.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på pågående økning i marstemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø -4,3 grader månedsmiddel for mars

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.04.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene, med to perioder i nedre sjikt (5. til 12. og 22. til 24. mars).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -4,3 grader er 1,8 grader under snittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 31. laveste i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er +0,6 grader (2007) som er 0,5 grader over 2015, og laveste er -8,8 grader (1850).

10 års middel beveget seg økende fra 1840 til 2023, med to økeperioder. En på begynnelsen av 1900-tallet, og en på 1990-tallet. 10 års middel har ligget stabilt siden 1997.

Det ser ikke ut til å være en pågående øknede trend i mars-temperaturene i Vadsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -13,7 grader månedsmiddel for mars

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.04.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Les forskningen her.

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i normalt sjikt i hele måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -13,7 grader, som er 1,6 grader under normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 35. høyeste i perioden 1899 til 2023.

Høyeste verdi registrert er 2012 med -5,3 grader, 1,4 grader over 2007. Laveste er -26,5 grader (1917).

10 års middel har begevet seg syklisk over og under en lineær økende trend. Nåværende 10 års middel er i det høyeste nivået siden 1900, men er vært stabil siden 2015.

Det ser ut til å være indikasjon på at marstemperaturene er stabilisert seg, men det er uklart om dette er tilfeldig eller indikerer et trendbrudd fra økningen frem mot 2015.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonbilde: Photo 49665536 © Per Edlund | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.