EUs klimabyrå estimerer feilaktige temperaturer – undersøker saken

Værstat har fått henvendelse om EUs klimabyrå Copernicus sin rapport for februar 2023.

Rapportene fra EU-organet får ofte omfattende spredning i Norge, spesielt gjennom NTB-medlinger. Meldingene er ofte bastante og gir liten kontekst for usikkerheten rundt beregningene som ligger til grunn.

Eksempel på overskrift og ingress fra NTB, i dette tilfellet som viser til rapporten for mars 2023. Faksimile fra VG.no.

Henvendelsen pekte på temperaturavvik mot normal som ikke sto i stil med verdiene som ble presentert på Værstat sin nettside (som benytter offisiell statistikk fra Meteorologisk institutt).

Det var spesielt verdiene for Tromsø og Svalbard som skilte seg ut.

Betydelig avvik i Tromsø mot offisiell norsk statistikk

Rapportene til EU-byrået gir imponerende grafikk, men lite spesifikke verdier å vurdere. For februar 2023 viste verdiene betydlige temperaturavvik mot gjennomsnittet for 1991-2020 (nåværende klimanormal) i nordområdene i Europa.

For Norge viste Svalbard og Tromsø temperaturavvik over 4 grader.

Faksimile fra Copernicus temperaturrapport for februar 2023. Temperaturavviket rundt Tromsø markert med rød ramme

Kartet viser fargeverdier som indikerer temperaturavvik mellom 4 og 6 grader over for området rundt Tromsø. Mens Værstat sin temperaturrapport for februar 2023 viste 2,7 grader over klimanormalen.

Dette ga en sterk indikasjon på at det kan være problemer med EU-byrået sine beregninger. Statistikken Værstat baserer bergningene på bygger på faktiske observasjoner.

Værstat søkte etter datagrunnlaget og klimamodellen ERA5 beregnet rundt 5,3 grader temperaturavvik for Tromsø for februar 2023 mot klimanormalen. Dette er nesten dobbelt så høyt temperaturavvik som offisiell norsk statistikk viser.

Datagrunnlag for globale temperaturestimater fra ERA5, Copernicus Climate Change Service (C3S) Data Store (CDS). (hentet 22.03.2023). Breddegrad 69,65 og lengdegrad 18,94 er koordinatene for Tromsø målestasjon.

Dette dokumenter feilberegninger i ERA5-modelleringen av temperaturer i Tromsøområdet. ERA5 er den siste modellversjonen fra EU-byrået Copernicus som estimerer globale temperaturer.

Les mer om slike klimamodelleringer av globale temperaturer: Global temperaturstatistikk (HadCRUT) (verstat.no)

EUs klimabyrå erkjenner feilberegninger, men hevder det er “veldig lokalt”

Værstat tok kontakt med klimabyrået og stilte spørsmål til den dokumenterte feilen.

EUs klimabyrå svarte følgende 31. mars (fritt oversatt):

Våre eksperter har undersøkt månedsavviksforskjellene mellom ERA5 og statsjonsobservasjonene fra Tromsø tilbake til 1979 for februar. De har konkludert at avvik på 2,6 grader eller mer (enten positivt eller negativt) ikke er uvanlig i perioden 1979 til 2023. Denne begrensede undersøkelsen har også avslørt en større temperaturøkning i ERA5 enn det obsrevasjoenne fra Tromsø viser, spesielt siden 2010. Dette er noe som må undersøkes nærmere.

Dette problemet har sannsynlig sammenheng (i det minste delvis) med et misforhold mellom faktisk høyde for observerte overflatetemperaturer og den modellerte ortigrafien i komplekst terreng. Dette er dessverre noe vi ikke kan korrigere i ERA5, men som vi definitivt akter å forbedre i vår neste reanalyse.

I et senere svar så presiseres det følgende:

Jeg vil bare forsikre deg om at vi vet at problemet er veldig lokalisert og derfor ikke ugyldiggjør de europeiske temperaturavvikene og rangeringene.

Klimabyrået erkjenner altså at de modellerte temperaturene for Tromsø er feilaktige, og at man siden 2010 har beregnet en større temperaturøkning enn observasjoner viser.

Man mener feilen er meget lokal og ikke ugyldiggjør de regionale europeiske temperturøkningene, eller rangeringene som rapporteres.

EU byrået opplyser om feilaktige beregninger for Nord-Italia, men nekter å opplyse om feilen i Nord-Norge

Etter gjennomlesing av rapporten for febrauar 2023 finner Værstat en advarsel om feilberegninger for Nord-Italia:

Faksimile fra Copernicus’ rapport for febrauar 2023, viser advarsel om feilberegninger for Nord-Italia

Det oppgis at de store positive temperaturavvikene som vises i Nord-Italia (i et begrenset område) er feilaktige, og er overestimert av klimamodellen ERA5.

Også her presiseres det at feilen er “veldig lokal” og ikke ugyldiggjør de europeiske regionale temperaturavvikene eller rangeringene.

Værstat spurte derfor om EU-byrået ville opplyse om de feilaktige beregningene som er dokumentert i Nord-Norge. De svarte at de ikke kunne oppgi en slik advarsel for hver eneste stasjon som viser slike feil.

Værstats undersøkelser viser problemer også med Svalbard og Bergen

For å ettergå påstanden om at problemet er veldig lokalt, også i Norge, så søkte Værstat opp koordinatene for målestasjonene Svalbard lufthavn, Bergen Florida og Oslo.

Undersøkelsen viser at Svalbard lufthavn viser 0,7 grader høyere, og Bergen Florida 0,2-0,5 grader høyere temperaturavvik enn stasjonsstatistikkene (koodinatene avviker noe) for februar 2023. Mens Oslo viser noe lavere, men tilsvarende avvik i nærliggende koordinater.

Det er derfor grunn til å tro at problemene med klimamodellen ERA5 som estimerer globale, regionale og lokale temperaturer, har systematiske beregningsfeil.

Klimabyrået lover å gjøre ytterligere undersøkelser

EU-klimabyrå har siden 22. mars undersøkt saken, og ga 13. april bekjed at de trenger ytterligere tid til å undersøke feilen i Tromsø og de andre avvikene som er dokumentert i Norge.

Byrået opplyser at ERA5 har gjennomgått kvalitetstester og systematiske undersøkelser mot faktiske stasjonsopservasjoner, og viser til denne rapporten: Low frequency variability and trends in surface air temperature and humidity from ERA5 and other datasets | ECMWF

Værstat vil følge opp saken så snart EU-byrået kommer tilbake med resultatene av undersøkelsene som nå gjøres.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 61190226 © Paulgrecaud | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.