Mai 2023 – variert i Norge, men kjølig på vestlandet

Mai 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Det ble en variert måned med relativt lave temperaturer i vest, med temperaturer over normalen i øst og nord. Været var tørt på østlandet.

Meteorologisk institutt melder om store variasjoner i værstatistikken for mai.

Våren er spesielt interessant å følge da det er i høst- og vårsesongen vi har sett de mest signifikante og største økningene i temperaturene i Norge (Klima i Norge 2100 (2015), side 43). Hva viser den senere utvikling og har trenden fortsatt?

Oslo (Blindern) 11,9 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.06.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Mai 2023 ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer hovedsakelig i normalt sjikt mot hva vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). En dag (1. mai) hadde døgnmiddel i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for mai på 11,9 grader er 0,4 grader over normalen for 1991-2020 (på 11,5 grader), og 17. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1837-2023.

Høyeste registrerte verdi for mai er 16,1 grader (2018), 1,5 grader over 1889. Laveste er 1867 på 5,8 grader.

Maitemperaturene hadde en utvikling rundt snittet for hele perioden fra 1837 frem 2000, med perioder over og under gjennomsnittet. 10 års middel har ligget over snittet for hele perioden siden midten av 1970-tallet, og har ligget relativt stabilt 2006 (enkeltåret 2018 trekker snittet opp de senere år).

Den relativt stabile utviklingen i 10 års middel siden 2006 tidikerer at mai-temperaturene i Oslo ikke har en pågående positiv trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

nEDBØRSTATISTIKK FOR OSLO

Når det gjelder nedbør så ble det registrert 17 mm nedbør ila mai. Dette er betydlig lavere enn snittet for 1839 til 2023 på rundt 50 mm.

Historisk sett er det ikke uvanlig med slike mengder, men de senere år har vi sett nivåer stort sett over snittet. Dette har gitt et 10 års middel som har vært høyeste nivåer siden 1849.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Oslo. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 9,7 grader månedsmiddel i mai

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.06.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene første halvdel av månden. 1. mai, 17. mai og mot slutten av måneden så døgnmiddel i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 9,7 grader er 0,8 grader under normalen for 1991-2020 på 10,5 grader. Verdien er den 20. laveste beregnede månedsverdi i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for måneden er 2018 med 14,7 grader, 0,9 grader høyere enn 1947. Laveste verdi beregnet er 1923 med 7,3 grader.

10 års middel har beveget seg rundt gjennomsnitt for hele perioden 1914 til 2023, med perioder over og under snittet. 10 års middel har ligget noe over snittet siden 2017, rundt toppnivet 1954.

Det ser ikke ut til å være noen trend i maitemperaturene i Bergen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

NEDBØRSTATISTIKK FOR BERGEN

Mai er generalt en måned med realtivt lave nedbørsmengder i Bergen. Mai 2023 ble det registrert 81,9 mm nedbør, noe under snittet på rudnt 100 mm.

Det ser ikke ut til å være noen trend i nedbørmengende for mai måned, med stabil 10 års middel.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Bergen. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 5,6 grader månedsmiddel for mai

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.06.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom store deler av måneden, med unntak to perioder i nedre sjikt (2. til 4. mai, og 26. mai).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 5,6 grader som er 0,1 grader over normalen for 1991-2020 på 5,5 grader. Månedsmiddelet er den 23. høyeste i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er 9,1 grader (2013) som er 0,1 grader over 1963, og laveste er 0,2 grader (1881).

10 års rullerende middel hadde en positiv trend i perioden 1867 til 2013, med 10 års middel syklisk over og under lineær trend. 10 års middel har hatt en stabil utvikling siden 2011.

Utviklingen siden 2011 indikterer en stabilisering av utviklingen, men det gjenstår å se om den sykliske utviklingen forsetter. Dersom dette er tilfellet kan vi se reduserte temperaturer i årene som kommer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 5,8 grad månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.06.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 5,8 grad er 2,2 grader over snittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 4. høyeste i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er 7,3 grader (1897), 0,7 grader over 2016, og laveste er -1,4 grader (1867).

10 års middel har hatt en stegvis økning gjennom periode, med økning rundt 1900, og stabil utvikling frem til 2001. 10 års middel gjorde ny økning fra 2001 til 2015, og har ligget stabil siden.

Mai-temperaturene har hatt en økning de siste ti-årene, og det er indikasjoner på at utviklingen har stabilisert seg på et høyere nivå.

Svalbard lufthavn -1,6 grader månedsmiddel for mai

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Derfor har man temperaturverdier før flyplassen ble etablert 1975. Les forskningen her.

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.06.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i normalt sjikt sett mot siste 30 år, med en periode iøvre sjikt fra 21. til 24. mai.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -1,6 grader, som er 0,7 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 11. høyeste i perioden 1899 til 2023.

Høyeste verdi registrert er 2018 med +1,8 grader, 0,4 grader over 2016. Laveste er -10,2 grader (1917).

10 års middel har begevet seg syklisk over og under en lineær økende trend. Nåværende 10 års middel er i det høyeste nivået siden 1900, men er vært stabil siden 2010.

Det ser ikke ut til å være en pågående økning i mai-temperaturene på Svalbard.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 53377517 / Hardanger © Borlili | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.