September 2023 – kjølig på Svalbard, og mildt i sør

September 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Det ble en generelt mild septembermåned i Sør-Norge. Etter rekordhøye månedstemperaturer på Svalbard gjennom sommeren, så registrerte man temperaturer under -9 grader i september som bidro til en relativt kjølig måned med månedsmiddel under gjennomsnittet i perioden 1900-2023.

Høsten er spesielt interessant å følge da det er i høst- og vårsesongen vi har sett de mest signifikante og største økningene i temperaturene i Norge (Klima i Norge 2100 (2015), side 43). Hva viser den senere utvikling og har trenden fortsatt?

Bli medlem i Værstats nyhetsbrev og få med deg når Værstat publiserer nye saker:

Oslo (Blindern) 14,4 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.10.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

I måneden ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer i øvre sjikt mot hva vi har sett de siste 30 årene i store deler av måneden. Med unntak av en periode midt i måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for september på 14,4 grader er 2,2 grader over normalen for 1991-2020 (på 12,2 grader), og 2. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1837-2023.

Høyeste registrerte verdi for august er 15,0 grader (2016 og 2006), 0,6 grader over 1993 og 2023. Laveste er 1877 på 8,0 grader.

Septembertemperaturene i Oslo har hatt en utvikling rundt snittet for hele perioden fra 1837 til 2000. Laveste 10-års middel var rundt 1994, og i etterfølgende tiår så gjorde 10 års middel et stegvis hopp til høyeste nivå. Høyeste punkt er 2006 og 2023. 10 års middel har ligget relativt stabilt siden 2006.

Den relativt stabile utviklingen i 10 års de siste 17 årene for indikerer at det ikke er noen pågående trend i septembertemperaturene i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

NEDBØRSTATISTIKK FOR OSLO

Den langsiktige nedbørstatistikken for Oslo er sammenfattet ved observasjoner fra Soli Plass fra 1839-1936, og Blindern fra 1937 og fremover.

Når det gjelder nedbør så ble det registrert 105,8 mm. nedbør i september. Dette er høyere enn snittet for 1839 til 2023 på rundt av 72 mm.

Det er vært en langsiktig positiv lineær trend siden i perioden 1900 til 1950, men så har nivået stabilisert seg. Det er stor årlig variasjon i nedbørsmengdene, men 10 års middel har ligget relavtivt stabilt i perioden 1950 til 2023.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en pågående trend i septembernedbøren i Oslo.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Oslo. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 13,9 grader månedsmiddel i september

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.10.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i perioden. 8. til 9. september ble det registrert døgnmiddel i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 13,9 grader er 1,2 grader over normalen for 1991-2020 på 12,7 grader. Verdien er den 7. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for måneden er 1999 med 15,8 grader, 0,4 grader høyere enn 1949 og 2006. Laveste verdi beregnet er 1986 med 8,8 grader.

10 års middel har vært relativt stabilt rundt gjennomsnittet i perioden 1940 til 1970. Perioden 1975 til 1995 ble det registrert laveste 10 års middel i serien. Høyeste 10 års middel er registrert 2006. I perioden etter lå 10 års middel relativt stabilt på et noe lavere nivå. 2023 så 10 års middel på nivå med 2006.

Det er uklart om vi ser noen pågående økning i septembertemperaturene i Bergen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 13,7 grader månedsmiddel for september

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.10.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Måneden hadde døgnmiddelverdier hovedsakelig i normaltsjikt sett mot de siste 30 årene. 2. september så temperaturer i øvre sjikt, mens det ble registrert ny makstemperaturrekord for september måned 9. september.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 13,7 grader som er 1,4 grader over normalen for 1991-2020 på 11,3 grader. Månedsmiddelet er den 4. høyeste i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er 14,3 grader (1930) som er 0,2 grader over 1934, og laveste er 7,7 grader (1899).

10 års rullerende middel ser ut til være relativt stabilt rundt langsiktig gjennomsnitt, med unntak av en periode på 1930-tallet. Høyeste 10 års middel ble registrert 1939.

Det ser ikke ut til å være en pågående trend i september-temperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 9,1 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.10.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Måneden hadde døgnmiddelverdier i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av måneden. 3. september hadde verdi i øvre sjikt, mens 9. september hadde verdi over øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 9,1 grader er 1,4 grader over snittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 5. høyeste i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er 10,0 grader (2013), 0,5 grader over 2011, og laveste er 3,7 grader (1850).

10 års middel har hatt en stabil utvikling med verdier over og under langsiktig snitt i perioden 1950 til 2000. Perioden 2000 til 2020 så jevnt økende 10 års middel, mens årene etter er vært stabile.

Utviklingen i 10 års middel siden 2000 indikerer at temperaturerene i Vadsø i september er økende. Det er uklart om de siste tre årene indikerer et brudd i denne trenden eller er utslag av tilfeldigheter.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn 0,4 grader månedsmiddel for september

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Derfor har man temperaturverdier før flyplassen ble etablert 1975. Les forskningen her.

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 03.09.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Døgnmiddeltemperaturene gikk fra øvre sjikt i begynnelsen av månden til nedre sjikt mot slutten av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 0,4 grader, som er 1,6 grader under normalen for perioden 1991-2020.

Høyeste verdi registrert er 1990 med 5,2 grader, 0,3 grader over 2017. Laveste er -3,3 grader (1912).

10 års middel har vært relativt stabil fra 1930 til rundt 2000, med nivåer rundt langsiktig snitt i perioden. Fra 2000 til 2016 har 10 årsmiddel gradvis økt, for så å være stabilt frem til 2022. Den relativt lave verdien i 2023 trekker opp 10 årsmiddel noe ned.

Det er uklart om den økende trenden er stoppet opp eller om stabiliseringen er grunnet tilfeldigheter de senere årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

Illustrasjonsbilde: 150298734 | Longyearbyen © Rixie | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.