Grovt misvisende pressemelding om Antarktis fra Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt (MET) publiserte 25. september en nyhetsartikkel om havisstitusjonen i Antarktis. Meldingen fikk bred dekning gjennom f.eks. NTB, Dagsavisen, TV2, og NRK.

Værstat har publisert havisstatistikk som oppdateres daglig, og gir et grundig oversikt over utviklingen i Antarktis og Arktis.

Meldingen ga et dystert bilde av utviklingen i Antaktis, og klimaforskere siteres på at utviklingen er urovekkende. MET konkluderer i saken at variasjonen i år ikke er naturlig, og fremhever at Antarktis “mangler” is i september som nesten tilsvarer arealet til India dersom man ser mot rekordåret 2014.

Værstat hadde mange spørsmål knyttet til informasjonen som presenteres fra MET, og spesielt informasjon som utelates.

Kommunikasjonssjef Magne Velle i MET har svart på spørsmålene, som gjengis nedenfor etter gjennomgang av spørsmålene.

Bli medlem i Værstats nyhetsbrev og få med deg når Værstat publiserer nye saker. NB! I den senere tid har jeg begynt å få en del henvendelser om at nyhetsbrevene havner i spamfilteret, så sjekk spaminnboksen.

Nedenfor går Værstat gjennom problemstillingene:

 1. Det mangler forklaring av hvordan et vulkanutbrudd i 2022 kan ha påvirket havisnivået
 2. MET konkluderer om maksimalt havisnivå i 2023 før endelig nivå kan fastslås
 3. MET spekulerer om årssaksammenhenger før det er gjort grundige analyser
 4. MET nevner ikke at langsiktig trend i septembernivået er økende

1. Hvorfor nevner ikke MET mulig årsakssammenheng med vulkanutbruddet i januar 2022?

MET konkluderer at nedgangen i havisareal ikke er naturlig. Klimaforsker Signe Aaboe forklarer følgende:

Det vi ser nå er ikke naturlige variasjoner av isutbredelsen, men en nedgang etter måneder med rekordlavt isdekke i Antarktis. Dette er en svært urovekkende utvikling.

Men hva forteller ikke MET? Værstat har tidligere skrevet om vulkanutbruddet januar 2022 fra vulkanen Hunga-Tonga.

Værstat kunne vise til forskning som hevder vanndampkonsentrasjonen i øvre atmosfære økte med 15% som følge av det undersjøiske vulkanutbruddet. Dette klimaforsker Ryan Maue at kan påvirke polare jetstrømmer, og sammenfalt med økning i daglige temperaturavvik når vanndampkonsentrasjonen beveget seg til den nordlige halvkule.

Men kan vulkanutbruddet også ha påvirket havisnivået i Antarktis direkte?

En forskningsrapport publisert februar 2023 kan kaste lys på det spørsmålet. Forskningsrapporten viser at en tsunami utløst av vulkanutbruddet har sammenheng med en etterfølgende iskalving.

The Guardian omtalte 8. august en ikke enda fagfellevurdert forskningsrapport (såkalt preprint) som hevder vulkanutbruddet har bidratt til å forstørre ozonlaget i Antarktis som også kan bidra til å redusere havisnivået.

Svar fra MET:

Artikkelen var ment som en kort nyhetssak som oppsummerer maks- og minimumsverdier. Det var ikke vår hensikt å gå dypt inn i årsakssammenhenger.

2. Hvorfor nevner dere ikke at rekordlav maksimum siden 1979 er foreløpig?

I nyhetssaken viser MET statistikk frem til 25. september, og MET konkluderer i saken at “det årlige maksimumnivået [er] det laveste som noen gang er målt“.

Grafisk fremstilling av havisutbredelsen i Antarktis i nyhetssaken 25. september

Samme dag som MET publiserte nyhetssaken, hadde også NSIDC (det amerikanske snø- og isdatasentet ved universitetet i Colorado Boulder) også en tilsvarende sak om havisutbredelsen i Antarktis.

I saken understreker NSIDC følgende om det årlige maksimalnivået (fritt oversatt):

Forskere ved NSIDC understreker at havisutbredelsesverdien er foreløpig – og at forsatte vinterlige forhold kan presse utbredelsen høyere.

Ved å se på tidligere år så ser Værstat andre eksempler hvor årlig maksimum er betydlig senere enn det årlige maksium i 2023, og at nivået kan endre seg betydelig på kort tid.

For eksempel 2015 så nådde havisnivået et maksimum 6. oktober, etter en relativt bratt økning fra 25. september.

Havisutbredelse i Antaktis, grafisk visning fra NSIDCs nettside. Årene 2023 og 2015 er valgt.

Svar fra MET:

I teorien kan det skje noe uventet som gjør at et nytt maksimum kan oppstå. Men siden maksimum 12. september allerede er to uker siden og isen siden da har gått nedover, valgte vi å konkludere med at vi hadde nådd et maksimum for i år. Om et nytt maksium skulle oppstå, er det i seg selv verdt en nyhetssak.

3. Hvorfor spekulerer MET om årsakssammenhenger før forskere har gjennomført en grundig analyse?

MET beskriver situasjonen rundt Antarktis som urovekkende og gir følgende spekulasjoner om årsakssammenheng:

Forskere vet ikke med sikkerhet hvorfor dette skjer i Antarktis i år, men mye av forklaringen ligger i usedvanlig høye luft- og havtemperaturer. Vind og værhendelser har nok også spilt en rolle i årets lave sjøisutbredelse.

Mens MET spekulerer, så avstår NSIDC fra å spekulere i årssaksammenhenger og viser til at de i begynnelsen av oktober vil publisere en full analyse av mulige årsaker til dette årets havisforhold.

Svar fra MET:

Som sagt var dette en sak som hovedsakelig skulle informere om maks- og minimumsverdier. Vi nevner sannsynlige sammenhenger som det er generell enighet om. Å gjøre grundige analyser utover dette, var utenfor “scope” for artikkelen.

4. Hvorfor nevner ikke MET at langsiktig trend i septemernivået er økende siden 1979?

I nyhetssaken så fremhever MET utviklingen ved å sammenligne rekordhøyt nivå for havisutbredelsen i september 2014 mot årets nivå ved en imponerende grafikk.

Arealet i nedgangen tilsvarende hele Indias areal. Denne grafikken ble valgt av NTB som eneste grafikk for denne nyheten.

Grafikk fra MET som viser havisutbredelse i september 2023 sett mot 2014.

Men gir dette bildet en god forståelse av utviklingen?

Havisutbredelse for september, 1979 til 2023 (lineær trend i sort). Hentet fra OSI-SAF database 04.10.2023

Ser vi utviklingen for september måned isolert, så viser den en svak stigende linær trend på ca. 1.000 km2 per år.

Statistikken viser også at det rekordhøye nivået i 2014 er bortimot like dramatisk som det rekordlave nivået i 2023.

Svar fra MET:

Vi refererer til cryo.met.no slik at brukere kan gå inn og se flere detaljer på egen hånd. At 40+ -trenden er svakt positiv gir ingen ekstra informasjon rundt det ekstreme minimumet i år.

Kommentar fra Værstat: Går man inn på nettsiden i dag så får man kun opp nåværende måned (per i dag oktober). Det vil si at grafikken som MET hevder brukere kan gå inn og se på egen hånd per i dag ikke er tilgjengelig på nettsiden det refereres til.

Værstat måtte lete opp grafikken selv i OSI SAF sin database. Dette antar Værstat er bortimot umulig å finne for en alminnelig leser av MET sin nyhetssak.

Værstat sin vurdering

MET sin nyhetssak fremstår som grovt mangelfull da det er viktig informasjon som utelates.

Det fremheves en betydelig nedgang som gis et dramatisk rammeverk ved å vise til at nedgangen fra et rekordår tilsvarer arealet til India. Det forklares ikke at ca. halve dette arealet var et nivå over langsiktig gjennomsnitt i 2014 og at nivået er variert betydelig de siste årene, og at langsiktig trend er positiv.

Værstat mener det også er urovekkende at MET konkluderer om maksimalt havisnivå før dette kan fastlås med sikkerhet. Havisnivået kan variere betydelig på kort tid, og maksimalt nivå var 6. oktober i 2014 (etter en betydelige oppgang fra 25 september).


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

 • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 5133414 | Antactica © Laurel Stewart | Dreamstime.com

2 kommentarer

 1. Stor takk til Værstat for innblikk i materien

  Det er stor termisk vulkanisme aktivitet på Antarktis sin vest side.  Is på land smeltes nedenfra og danner store sjøer under isdekket .

  Til havs er det også undersjøisk vulkan aktivitet som vi kan forvente at virker på vanntemperatur i et samspill med strømningsbetingelser for dette .

  Kjennet Værstat , eller andre , til om der er foretatt seriøse studier på hvordan slike vulkanske temperaturmekanismer også under vann kan gi innvirkning på nivå av havis i de aktuelle områder ? Er havisreduksjon her  relatert  spesielt til vestsiden , eller er dette generelt for Antarktis som sådan ? 

 2. Det er ikke lett å bli klok på dette. Jeg tror på vulkanutbruddet og vanndampen, men også at vulkansk aktivitet, både under Vest Antarktis og i havområdene utenfor Antarktisk påvirker sterkt. I tillegg til årets EL Nino, Samt mye feilinformasjon og såkalt Pickery når det gjelder temperaturer. (Målet helliger midlet)
  Men det er også mye motstridende nyheter på området. Hva er rett egentlig. (KRISE?)
  Antarktis siste seks vintermåneder i 2021 var de kaldeste som noensinne er registrert i følge National Snow and Ice Data Center (NSIDC). https://www.cnn.com/2021/10/09/weather/weather-record-cold-antarctica-climate-change/index.html
  Den samlede ismengden i Antarktis har økt de siste 40 årene. (11 February 2022) https://eos.org/science-updates/new-perspectives-on-the-enigma-of-expanding-antarctic-sea-ice
  De fleste klimamodeller indikerer også at havisen i Antarktis burde ha redusert i løpet av de siste tiårene. Dermed viser disse klimamodellene en helt motsatt trend enn det som observeres. https://eos.org/science-updates/new-perspectives-on-the-enigma-of-expanding-antarctic-sea-ice
  Så litt om vulkaner
  (Dagbladet 2017): NASA oppdagelse – Varmepunktet, som nesten er varmere enn supervulkanen Yellowstone-kalderaen i USA, smelter Vest-Antarktis underfra. https://www.dagbladet.no/nyheter/nasa-oppdagelse-varmepunkt-med-temperatur-som-en-vulkan-smelter-antarktis-underfra/68867592
  – og det er funnet en hel fjellkjede av aktive gigantvulkaner i havet utenfor. https://natgeo.no/natur/vulkaner/enorme-undersjoiske-vulkaner-funnet
  AKTIV VULKAN UNDER ISEN TRUER ANTARKTIS.
  (ABCNyheter 2018) Mens forskerne analyserte vannprøver fra Antarktis, oppdaget de det som ser ut som en ny, aktiv vulkan langt under isen. https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/07/06/195413576/aktiv-vulkan-under-isen-truer-antarktis
  og så var det El Nino
  STRONGER EL NIÑO EVENTS MAY SPEED UP IRREVERSIBLE MELTING OF ANTARCTIC ICE, research finds. New study shows impact of weather phenomenon could have a ‘double whammy’ effect, leading to worsening extreme weather and accelerating sea level rise. https://www.theguardian.com/environment/2023/feb/21/stronger-el-nino-events-may-speed-up-irreversible-melting-of-antarctic-ice-research-finds
  Vi har også to kulderekorder i Antarktis
  Det kaldeste som noensinne er målt fant sted i Antarktis 2018. Det ble målt temperaturer ned mot 98,6 kuldegrader på isen. https://www.aftenposten.no/verden/i/bK2JXA/forskere-har-funnet-ny-kulderekord-i-antarktis-986-grader
  Det finnes en tidligere rekord fra 2013 da en satellitt målte 93,2 kuldegrader midt i innlandet av Antarktis. https://www.aftenposten.no/verden/i/Ql1wR/satellitt-fant-det-kaldeste-stedet-paa-jorden
  NRK og journalisten bak artikkelen nektet å svare på tre høflige tilbakemeldinger og eposter da de feilaktig opplyste at det kaldeste som er målt var i Antarktisk i 1983. Ingen rettelser ble gjort heller, og om noe skulle være feil med kulderekordene fra 2013 og 2018, kunne de opplyst om det, men hverken NRK, eller to eposter til journalisten ble besvart. https://www.nrk.no/urix/ekstrem-varmebolge-i-antarktis-og-arktis-1.15900495

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.