Fra mildt til vinterlig høstvær i oktober

Oktober 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Etter en relativt mild septembermåned, så snudde været i oktober. Spesielt mot slutten av måneden ble det registrert lave temperaturer for måneden.

Høsten er spesielt interessant å følge da det er i høst- og vårsesongen vi har sett de mest signifikante og største økningene i temperaturene i Norge (Klima i Norge 2100 (2015), side 43). Hva viser den senere utvikling og har trenden fortsatt?

Bli medlem i Værstats nyhetsbrev og få med deg når Værstat publiserer nye saker:

Oslo (Blindern) 5,4 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.11.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

I måneden ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer i normalt sjikt første halvdel av månden sett mot de siste 30 årene, og i nedre sjikt store deler av andre halvdel.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for måneden på 5,4 grader er 1,1 grader under normalen for 1991-2020 (på 6,5 grader), og 27. laveste (37. høyeste) beregnede månedsverdi i perioden 1837-2023.

Høyeste registrerte verdi for måneden er 9,7 grader (1961), 0,2 grader over 1846 og 2000. Laveste er 1880 på 0,5 grader.

Oktobertemperaturene i Oslo har hatt en utvikling rundt snittet for hele perioden fra 1837 til 2012. 10 års middel lå noe under langsiktig snitt i årene før 1900, og noe over i årene etter 1960. Etter 2012 er det vært færre år med under langsiktig snitt som har ført til høyeste 10 års middel i hele perioden.

Den økende trenden i oktobertemperaturene etter 2012 er for kort tidsperioden til å konkludere om økningen er utslag av tilfeldigheter eller er en indikasjon på en økende temperatur i oktober.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

NEDBØRSTATISTIKK FOR OSLO

Den langsiktige nedbørstatistikken for Oslo er sammenfattet ved observasjoner fra Soli Plass fra 1839-1936, og Blindern fra 1937 og fremover.

Når det gjelder nedbør så ble det registrert 35,6 mm. nedbør i oktober. Dette er lavere enn snittet for 1839 til 2023 på rundt av 72 mm.

Det er vært en langsiktig positiv lineær trend siden i perioden 1900 til 2000, men så har nivået stabilisert seg de siste 20 årene.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en pågående trend i oktobernedbøren i Oslo.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Oslo. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 7,4 grader månedsmiddel i oktober

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.11.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av månden. Fra 26. oktober og ut måneden ble det registrert døgnmiddel i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 7,4 grader er 1,3 grader under normalen for 1991-2020 på 8,7 grader. Verdien er den 18. laveste (33. høyeste) beregnede månedsverdi i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for måneden er 1961 med 11,2 grader, 0,2 grader høyere enn 2000 og 2001. Laveste verdi beregnet er 1926 med 4,5 grader.

10 års middel har vært relativt stabilt rundt gjennomsnittet i perioden 1940 til 2010. For 2022 ble det registrert høyeste 10 års middel i perioden 1914 til 2023.

Det er uklart om de siste 10 årenes tendens til høyere månedsmiddel er utslag av tilfeldigheter eller indikasjon på en økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 0,9 grader månedsmiddel for oktober

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.11.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Måneden hadde døgnmiddelverdier hovedsakelig i nedre sjikt sett mot de siste 30 årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 0,9 grader som er 2,1 grader under normalen for 1991-2020 på 3,0 grader. Månedsmiddelet er den 18. laveste (51. høyeste) i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er 7,3 grader (1987) som er 0,2 grader over 1938, og laveste er -2,2 grader (1903).

10 års rullerende middel har hatt relativt stabile lengre perioder. En periode under langsiktig snitt fra 1877 til 1938, og en periode over (og høyeste nivå) fra 1940 til 1970. Perioden fra 1970 til 2000 lå rundt langsiktig snitt. Nåværende nivå (fra ca. 2010) er på nivå med 1940 til 1970.

Det ser ikke ut til å være en pågående trend i oktober-temperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 1,8 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.11.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Måneden hadde døgnmiddelverdier i lavere sjikt sett mot de siste 30 årene i begynnelsen og slutten av måneden. Midten av måneden så temperaturer i normalt sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 1,8 grader er 1,4 grader under snittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 25. laveste (38. høyeste) i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er 6,3 grader (1961), 0,1 grader over 2000, og laveste er -2 grader (1902).

10 års middel har hatt en økende utvikling med verdier over og under positiv lineær trend. Perioden 2007 til 2023 har hatt relativt stabil, med svak negativ trend.

Utviklingen i 10 års er vært positiv de siste 30 årene, og det er uklart om de siste 16 årenes stabile trend indikerer et trendbrudd eller om det er tilfeldige utslag.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -3,6 grader månedsmiddel for september

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Derfor har man temperaturverdier før flyplassen ble etablert 1975. Les forskningen her.

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.11.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Døgnmiddeltemperaturene er hovedsakelig vært i normalt sjikt sett mot de sistes 30 år gjennom hele måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -3,6 grader, som er 0,2 grader over normalen for perioden 1991-2020.

Høyeste verdi registrert er 2016 med +3,2 grader, 1,8 grader over 2000. Laveste er -14,4 grader (1968).

Oktober har hatt en langsiktig økende trend, med 10 års middel som har beveget seg sykliisk over og under langsiktig trend. 10 års middel er vært stabilt rundt høyeste nivå siden 1909 fra 2016 til 2023.

Det er uklart om stabiliseringen utgjør et trendbrudd fra de økende oktobertemperaturene siden 1995, eller om stabiliseringen er et utslag av tilfeldigheter.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 11470512 © Sergey Mostovoy | Dreamstime.com

2 kommentarer

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.