November er over – Gir “rekord”-måneden rekordstatistikk?

Atter en måned er over, og vi kan gjøre opp statistikken for måneden!

Hva viser statistikkene om november 2020?

November begynte “dramatisk” med kortsiktige bølger med relativt høy temperatur. Meteorologene noterte seg rekorder.

Værstat gjennomgikk rekordpraksisen, og fant kommunikasjonen villendende. Les mer her: Villedende om temperaturrekorder i november

Værstat tok videre en gjennomgang av potensielle værfænomen som kan foreklare slike kortsiktige ustabile høye temperaturer. Les mer om svake jet-strømmer her: Rekordtemperaturer i november! Kan svak jet-strøm forklare værfenomenet?

Men, hvordan har været påvirket middeltemperaturene gjennom måneden?

Alle grafene er hentet fra daglig oppdaterte temperaturstatistikker som er tilgjengelige på Værstat.no. Bruk nedtrekkmeny øverst på nettsiden, eller følg lenke. Gjør egne analyser!

Oslo (Blindern) 5,2 grader

En relativt varm start på måneden med temperaturer i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene. Men, mer “normale” temperaturer store deler av måneden trekker ned.

Måneden hadde samlet sett nest høyeste middeltemperatur siden måleserien startet 1840, høyeste måling ble gjort 2000 (5,8 grader). 10-års rullerende gjennomsnitt siden begynnelsen av 2000-tallet er stabilt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo

Bergen (Florida) 9,9 grader

Det ble målt relativt normale temperaturer gjennom måneden med unntak av relativt høye temperaturer i midten av måneden.

Nest høyeste middeltemperatur målt siden serien starter 1905. Høyeste temperatur i november ble registrert 2011 (8,1 grader). Det ble målt lignende temperaturer også i 2000 (7,8 grader) og 1953 (7,7 grader).

Rullerende 10-års gjennomsnitt er stabilt siden begynnelsen av 2000-tallet, og på nivå med 1960-tallet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen

Tromsø 4,2 grader

Måneden ble avsluttet med relativt høye temperaturer. Ellers var det en enkeltdag med “unomalt” høy temperatur 17. november.

November kjennetegnes av svært varierende månedsmiddelstemperaturer i Tromsø, og 2020 endte som tredje høyeste målte middeltemperatur siden 1880.

Det er en stabil trend i 10-års rullerende gjennomsnitt, under nivået på 1940-tallet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø

Svalbard lufthavn -2,9 grader

Temperaturen målt ved Svalbard lufthavn var relativt normale sett mot temperaturer målt siste 30 år, men et par perioder med relativt høye temperaturer trakk opp. Middeltemperaturen for måneden var 2,2 grader under rekordåret 2016.

10-års rullerende snitt viser opphøyde temperaturer siste årene, det er et enkeltår (2016) som trekker opp. 10 års rullerende gjennomsnitt er noe høyere enn begynnelsen av 1960-årene.

Svalbard lufthavn registrerte måleseriens 6. høyeste temperaturer, bak 2016 (-0,7), 1953 (-1,1), 1931 (-1,8), 2009 (-1,9), 1993 (-2,1).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg oss på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Illustrasjonsbildet er tatt av ArtTower fra Pixabay

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.