Var årets 17. mai “mot normalt” kjølig i Oslo?

Værstat ønsker alle lesere en vel overstått 17. mai!

I anledning feiringen presenteres 17. maistatistikk (middeltemperatur 17. mai) for perioden 1722 til 2021. Dataserien er basert på observasjoner som er homogenisert for Uppsala i Sverige til 2019, og Oslo for perioden 1925 til 2021.

Den langsiktige trenden er relativt lik mellom datasettene, hvor Oslo har jevnt over noe høyere 17. mai-temperaturer. Dette gjør at Uppsalastatistikken gir indikasjoner på utviklingen i 10-årssnittet i Oslo også.

Under grafen finner dere tabell med interessante verdier fra datagrunnlaget.

Viktig – det er identifisert urban varmeøyeffekt etter 2005 i temperaturserien for Uppsala som kan gi for høye verdier sett mot tidligere år (inhomogenitet). Les mer om datasettet og forklaring fra Bergström her: Temperaturserie – Uppsala, Sverige 1722-2019

17.mai-statistikk for Uppsala, Sverige

Les mer om Uppsalastatistikken. Verdier i rødt viser 10 års rullerende snitt. Lys blå og rød viser maksimal og minimum temperatur i dataserien. Lys sort viser snitt for hele perioden.

Nedenfor er interessante verdier fra datagrunnlaget:

17.mai-statistikk med Oslo (sett mot Uppsala)

Gir statistikken oss en pekepinn hvordan temperaturene var i Norge? I grafen nedenfor er data fra den homogeniserte dataserien for Oslo lagt til. Vi har data fra 1925 på dagsbasis tilgjengelig.

Verdier i grå (rød er 10 års rullerende snitt, stiplet linje er maksverdi) er Uppsala, Sverige. Blå viser verdier for Oslo, Blindern, oransje er 10 års rullerende snitt. Les mer om Værstat sin statistikk for Oslo her.

Vi ser at 10 års rullerende snitt er rimelig sammenfallende mellom de to temperaturseriene over lengre tid (rød mot oransje verdier), men at Oslo ligger jevnt over noe høyere. Dette tyder på at temperaturserien for Uppsala kan gi en pekepinn på hvordan temperaturene var i Oslo 17. mai også før 1925.

Høyeste dagsmiddeltemperatur 17. mai i temperaturserien for Blindern (Oslo) er 21,3 grader (1980). Høyeste 10-årssnitt var 13,7 (1983), omlag tilsvarende 1767 i Uppsala på 13,5 (men Uppsala har hatt jevnt over noe lavere dagsmiddeltemperaturer 17. mai).

1980 ble det målt makstemperatur på hele 25,7 grader på Blindern i Oslo!

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på MeWe eller FacebookMeld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres, og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Oppdatering 18.05.2021 – korrigerte feil verdi for gjennomsnitt for hele perioden (Uppsala 1722-2019) i tabellen.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.