EUs klimabyrå gir feilaktige temperaturer for Norge – nekter å informere

Værstat publiserte sak 17. april 2023, hvor det ble dokumentert betydelig avvik mellom temperaturstatistikk fra EU Copernicus og faktiske målerobservasjoner i Tromsø, Bergen og Svalbard.

Beregnenet avvik mot normal for februar 2023 for Tromsø ble oppgitt som +5,3 grader mot klimanormal 1991-2020 fra modellen ERA5, mens faktisk månedsmiddel viste +2,7 grader avvik. Det ble også oppdaget en høyere estimert temperaturøkning etter 2010 enn observasjonene tilsier.

EUs klimabyrås eksperter gjorde foreløpige undersøkelser og det ble forklart følgende (fritt oversatt):

De har konkludert at avvik på 2,6 grader eller mer (enten positivt eller negativt) ikke er uvanlig i perioden 1979 til 2023. Denne begrensede undersøkelsen har også avslørt en større temperaturøkning i ERA5 enn det observasjonene fra Tromsø viser, spesielt siden 2010. Dette er noe som må undersøkes nærmere.

De forsikret at de vet at problemene er “veldig lokalisert”, og at de dermed ikke ugyldiggjør regionale temperaturstatistikk for Europa.

ERA5 er en de store temperaturmodellene som brukes til å estimere globale og regionale temperaturer. Værstat har publisert statistikk for HadCRUT3 til 5, som er en tilsvarende global temperaturmodell. HadCRUT har gjentatte ganger blir revidert og de senere års estimater er blitt oppjustert.

EUs klimabyrå lovte å gjør ytterligere undersøkelser (har jobbet med saken siden 22. mars).

Bli medlem i Værstat sitt nyhetsbrev og få med deg når Værstat publiserer nye saker:

Lovte å undersøke saken nærmere, men fulgte ikke opp som lovt

Etter gjentatte purringer mottok Værstat et følgende svar (fritt oversatt):

(…) vi ser det ikke nødvendig å publisere en advarsel for temperaturestimatene i Norge. Utfordringen med å produsere nøyaktige lokale luftoverflatetemperaturer langs norskekysten er rimelig godt forstått, og vil delvis bli adressert gjennom pågående arbeid med ERA6, den neste generasjon ERA som er under utvikling.

Værstat stilte så spørsmål på hvorfor de ikke har undersøkt saken nærmere selv om de lovte å gjøre dette.

Klimabyrået svarte følgende (fritt oversatt):

For øyeblikket er dette alt jeg kan gjøre for deg Ole.

Les hele korrespondansen mellom EUs klimabyrå og Værstat her.

Opplyste om feilberegninger for Nord-Italia, men nekter for hele norskekysten

Som opplyst i forrige artikkel om denne saken, så valgte EUs klimabyrå å opplyse om tilsvarende feilberegning for Nord-Italia. Det ble gitt tilsvarende konklusjon om at også disse problemene er “veldig lokale”.

Faksimile fra Copernicus’ rapport for februar 2023, viser advarsel om feilberegninger for Nord-Italia

Selv om EU bekrefter systematiske feilberegninger for norskeskysten som nekter de å publisere tilsvarende advarsel for Norge.

NTB svarer ikke på hvordan de vil forholde seg til problemene med ERA5

Værstat har oppfattet at NTB ofte distribuerer pressemeldinger og uttdrag fra rapporter fra EUs klimabyrå.

Disse NTB-meldingene får ofte bred dekning gjennom norske medier.

Værstat tok derfor kontakt med NTB (5. juni) og spurte følgende spørsmål (og vedla korrespondansen mellom Værstat og EU Copernicus):

  1. Mener NTB at problemene i ERA5 med estimeringen av norske temperaturer burde opplyses om?
  2. Hvordan vil NTB håndtere de dokumenterte forholdene når NTB skriver om EU Copernicus’ rapporter i fremtiden?

I skrivende stund har Værstat ikke mottatt svar fra NTB.

Værstat sin vurdering

I denne saken er det dokumentert systematiske feilberegninger for temperaturer i Norge gjennom estimeringsmodellen ERA5.

Dette vil si at grafikk og statistikk som oppgis for norskekysten fra denne modellen ikke kan stoles på.

EU Copernicus mener dette problemene er “godt forstått” og at de ikke ser noe behov for å opplyse lesere og mottakere av informasjon basert på ERA5-modellen om dette. Det forklares ikke hvorfor man velger å opplyse om problemene i Nord-Italia februar 2023, men ikke de systematiske problemene for Norge.

Feilaktig temperaturverdi for Svalbard har EU Copernicus ikke kommentert.

Værstat mener saken er urovekkende, og rokker ved tillitten allmennheten kan ha til ERA5 modellen og informasjon fra EU klimabyrå.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 50056658 / European Union © Artjazz | Dreamstime.com

Én kommentar

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.