Juni 2023 – stasjonsrekord for Oslo Blinderen, men fortsatt under Oslorekorden fra 1889

Juni 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Det ble en generelt varm og tørr junimåned, med stasjonsrekord i Oslo Blindern (0,1 grad høyere enn homogenisert verdi for 1988).

Oslo (Blindern) 19,0 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.07.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Juni 2023 ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer i normalt sjikt mot hva vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt), med unntak av perioden 13. til 21. juni med verdier i øvre sjikt. Det ble erklært en “norsk hetebølge” i denne perioden med ny definisjon (les mer om saken her).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for juni på 19,0 grader er 3,8 grader over normalen for 1991-2020 (på 15,2 grader), og 2. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1837-2023.

Høyeste registrerte verdi for juni er 19,6 grader (1889), 0,6 grader over 2023. Laveste er 1927 på 11,4 grader. Verdien for 2023 er høyeste beregnede månedsmiddel for stasjonen på Blindern (data fra 1937), 0,1 grad høyere enn homogenisert verdi for 1988 (18,9 grader). Verdien for 1889 er homogenisert fra observasjonsdata på Observatoriet på Solli Plass.

Junitemperaturene hadde en utvikling rundt snittet for hele perioden fra 1837 frem 2019, med perioder over og under gjennomsnittet. Laveste 10-års middel var 1931. Tre enkeltår, 2018, 2020 og 2023 har trukket 10 års middel til høyeste verdi siden 1847.

Den relativt stabile utviklingen i 10 års middel siden frem til 2019 indikerer at juni-temperaturene i Oslo har hatt en stabil trend. Det er uklart om tre enketår som trekker 10 års middel til høyeste nivå er utslag av tilfeldigheter eller indiksjon på en påbegynt positiv trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

NEDBØRSTATISTIKK FOR OSLO

Når det gjelder nedbør så ble det registrert 39,9 mm nedbør ila juni. Dette er betydlig lavere enn snittet for 1839 til 2023 på i overkant av 60 mm.

Historisk sett er det ikke uvanlig med slike mengder, men de senere år har vi sett nivåer stort sett over snittet for 1839-2023. Det er vært en langsiktig positiv lineær trend siden 1837, med 10 års middel som har beveget seg syklisk over og under lineær trend.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Oslo. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 16,2 grader månedsmiddel i juni

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.07.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene fra 11. til 20 juni.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 16,2 grader er 2,7 grader over normalen for 1991-2020 på 13,5 grader. Verdien er den 4. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for måneden er 1933 med 17,6 grader, 0,1 grader høyere enn 2020. Laveste verdi beregnet er 1923 med 8,9 grader.

10 års middel har vært relativt stabilt rundt langsiktig snitt fra 1932 til 2019, etter en periode med lave 10 års snitt på 1920-tallet. To enkeltår (2020 og 2023) trekker opp 10 års middel til høyeste nivå i perioden 1914 til 2023.

Det er for tidlig å si om økningen i 10 års middel siden 2019 er utslag av tilfeldigheter eller indikasjon på en økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

NEDBØRSTATISTIKK FOR BERGEN

Juni er generalt en måned med realtivt lave nedbørsmengder i Bergen. Juni 2023 ble det registrert 67,8 mm nedbør, som er betydelig lavere snittet på rundt 120 mm for måneden.

Det ser ikke ut til å være noen trend i nedbørmengende for mai måned, med stabil 10 års middel rundt langsiktig snitt.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Bergen. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 10,8 grader månedsmiddel for juni

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.07.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i lavere sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom i første halvdel av måneden. Perioden 19. til 22. juni ble det registrert verdier i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 10,8 grader som er 1,4 grader over normalen for 1991-2020 på 9,4 grader. Månedsmiddelet er den 13. høyeste i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er 13,4 grader (1972) som er 0,2 grader over 1953, og laveste er 4,8 grader (1881).

10 års rullerende middel hadde en økte på 1920-tallet og lå rundt snitt for perioden 1867 til 2023 frem til 1970-tallet. 10 års middel har ligget forhøyet fra 1990 til 2000 og er blitt redusert ned mot langsiktig snitt frem 2020.

Rullende middel har ligget realtivt stabilt på et opphøyet nivå siden 1970-tallet, med reduserte nivåer på 1980-tallet og etter 2010. Det ser ikke ut til å være en pågående trend i junitemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 7,3 grad månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.07.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av måneden. 23. juni hadde verdi i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 7,3 grader er 0,6 grader over snittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 17. høyeste i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er 9,6 grader (2013), 0,3 grader over 1989, og laveste er 2,9 grader (1902).

10 års middel har hatt en stabil utvikling med verdier over og under langsiktig snitt. Verdiene har ligget rundt snittet for 1840 til 2023 fra 1938 til 2000. Siden 2007 har 10 års middel ligget på et forhøyet nivå, men stabil frem til 2023.

Juni-temperaturene har hatt en økning fra 2000, men har ligget stabilt de siste 10 årene. Det ser ikke ut til å være en pågående økning i 10 års middel.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn 4,7 grader månedsmiddel for juni

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Derfor har man temperaturverdier før flyplassen ble etablert 1975. Les forskningen her.

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.07.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i øvre sjikt sett mot siste 30 år i store deler av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 4,7 grader, som er 1,2 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 6. høyeste i perioden 1899 til 2023.

Høyeste verdi registrert er 2022 med 6,0 grader, 0,7 grader over 1909. Laveste er -0,6 grader (1979).

10 års middel har vært realtivt stabil fra 1909 til 2004, med nivåer under langsiktig snitt i perioden 1960 til 1990. Fra 2005 til 2023 har 10 årsmiddel gradvis økt, og er nå høyeste beregende verdi siden 1909.

Det ser ut til å være en pågående økning i junitemperaturene på Svalbard.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 102313476 / Norway © Damien VERRIER | Dreamstime.com

Oppdatering 3/7: I opprinnelig artikkel ble det oppgitt 1989 som forrige rekordverdi for juni for målestasjon Oslo Blindern. Dette er rettet til 1988.

Én kommentar

  1. De fleste målestasjonene er utsatt for urbanisering, det vil si varmeøyer og økning i temperatur.
    Vet du hvordan Met korrigerer for dette? Har de både målte data og korrigerte data tilgjengelig?

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.