NTB korrigerer sak om juni-temperaturene

NTB sendte 3. juli ut en melding om junitemperaturene i 2023. Meldingen var basert på en pressemelding fra Meteorologisk institutt.

Meldingen fikk bred dekning i norske medier, og ble videreformidlet i bl.a. Aftenposten, Dagsavisen, forskning.no og Fædrelandsvennen.

I NTB-meldingen ble det hevdet følgende i ingress:

Juni ble den fjerde varmeste juni-måned noensinne målt i Norge, opplyser meteorologene. I Oslo ble det den varmeste noensinne målt.

I artikkelen blir klimaforsker Jostein Mamen i Meteorologisk institutt sitert på følgende:

– Både Oslo og gamle Akershus fylke fikk den varmeste junimåneden i måleserien som startet i 1900.

En rekke feil med ingressen

Værstat publiserte 2/7 en oppsummering av temperaturstatistikken for bl.a. Oslo. Her fremkommer det opplysninger som ikke samsvarer med NTBs ingress.

I tillegg reagerte Værstat på påstanden om “noensinne målt”. Å betegne slik statistikk som “målinger” er misvisende, og førte i juni til flere korrigeringer fra faktisk.no.

Værstat tok kontakt med NTB og påpekte følgende feil:

  1. Det er feil at man «måler» nasjonal gjennomsnittstemperatur. Dette estimeres med griddbasert modellering. NTB underbygger ikke påstanden om «målinger» med noe. Å bruke et slikt begrep til misvisende representasjon av usikkerheten knyttet til estimatene.
  2. NTB oversetter «måleserien som startet i 1900» til «noensinne». Man målte temperaturer også før 1900, men man har altså ikke estimert et nasjonalt gjennomsnitt for år før 1900.
  3. Det er ikke riktig at juni 2023 ble den «varmeste noensinne målt» i Oslo. Det er beregnet et månedsmiddel for Oslo som er 0,6 grader høyere i 1889 (se tabell nedenfor).

Denne tabellen viser at homogenisert månedsmiddel for 1889 har høyere verdi enn 2023, og er således junirekorden i Oslostatistikken:

Data hentet fra seklima.met.no, dataserie som er homogenisert og justert for at verdiene skal være sammenlignbare over tid. Verdier før 1937 baseres på observasjoner fra andre målestasjoner som er homogenisert til å være sammenlignbare med observasjoner på Oslo Blindern i nåtid.

NTB korrigerer ingressen

Etter å ha tatt en telefon til meteorologene velger NTB å ta kritikken fra Værstat til følge, og endre ingressen i NTB-meldingen.

Ny ingress er følgende:

Juni ble den fjerde varmeste junimåned registrert i Norge i en måleserie som går tilbake til 1900.

Værstat sin vurdering

Dette kan i utgangspunktet virke som en liten bagatell, men Værstat har prioritert å rette fokus på feilaktig ordbruk når man omtaler temperaturstatistikk.

Å omtale slike dataserier som målinger, og bruke begreper som “noensinne” gir et misvisende inntrykk av hva denne dataen er.

Temperaturstatistikk er et utforende fagområde, spesielt når man skal sammenligne beregningsverdier langt tilbake i tid.

Værstat rapporterte i fjor om at Osloserien ble endret mellom 2012 og 2014, og da ble årsverdier på 1800-tallet oppjustert med nesten 0,5 grader: Oslos temperaturstatistikk ble endret i det stille i 2013

Beregnede temperaturverdier så langt tilbake i tid er estimater, og ny forskning kan føre til at estimatene kan endres over tid.

Værstat mener det er bra at NTB tok henvendelsen seriøst og korrigerer feilaktige opplysninger. Men utfordringen med slike meldinger er at mediene som har publisert de velger selv om de korrigerer artikkelene, i skrivende stund ser Værstat kun at Fædrelandsvennen har korrigert saken.

2 kommentarer

  1. Det må jo etter hvert gå opp for det publiserende media at de legger ut korrekte opplysninger.

  2. Åh du er helt rå Ole. Det er så herlig å se klimareligiøse måtte krype til korset og innrømme at de overdrev. Som vanlig!

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.