NTB endrer formuleringer i saker om “global varmerekord” etter henvendelse fra Værstat

Værstat har fått gjentatte henvendelser om saker som hevder man har målt rekordhøye globale temperaturer.

De fleste sakene synes å bygge på en melding fra NTB. I saken ble det hevdet følgende:

Mandag 3. juli var den varmeste dagen som er registrert på verdensbasis, ifølge tall fra det amerikanske senteret for miljøprognoser (NCEP).

Den gjennomsnittlige globale temperaturen ble målt til 17,01 grader, viser målingene fra NCEP, som er analysert av University of Maine.

Basert på disse opplysningene så ble klimaforsker Friederike Otto ved Crantham-instituttet for klimaendring og miljø ved Imperial College i London sitert på følgende:

– Dette er en dødsdom for mennesker og økosystemer, sier hun.

Værstat har i den senere tid hatt spesielt fokus på feilaktig språk knyttet til globale temperaturestimater. Dette har vært til korreksjoner fra faktisk.no og NTB.

Bli medlem i Værstat sitt nyhetsbrev og få med deg når Værstat publiserer nye saker:

NTBs oppgitte kilde omtaler ikke dataen som “målinger”

I saken lenket NTB til en artikkel i Forbes. Kilden omtaler dataen som registeringer basert på en dataanalyse, og ikke som målinger.

Forbes henviser videre til datakilden, som lenker direkte til datakilden som er Climate Reanalyser fra universitetet i Maine i USA. Her forklares det tydelig at dataen er estimater basert på en rekke forskjellige data:

CFS/CFSR is a numerical climate/weather modeling framework that ingests surface, radiosonde, and satellite observations to estimate the state of the atmosphere at hourly time resolution onward from 1 January 1979.

Værstat tok derfor kontakt med NTB om hva de baserer påstanden om at Climate Reanalyser kan måle globale temperaturer, når de selv forklarer at det er estimater.

NTB svarte følgende (utdrag):

Takk for dette. Vi vil ta innspillene dine til etterretning i videre dekning av vær og temperatur.

Du har sikkert rett i at begrepene målinger og registreringer er upresise i vitenskapelig forstand, men det var altså den språklige oversettelsen vi valgte å bruke av “measurements”. Vi mener også at det kommer tydelig fram av saken at det er snakk om en analyse, slik det står i blant annet tittelen. Opplysningen om at disse analysene startet i 1979, er med høyt i teksten. 

Videre opplyste NTB at påstanden om at dette er målinger kommer fra en AFP-artikkel.

I artikkelen hevder AFP feilaktig at amerikanske meteorologer har målt rekordtemperaturene globalt:

(…) according to initial measurements taken on Tuesday by US meteorologists.

Værstat har tatt kontakt med AFP, men har ikke mottatt svar på henvendelsen.

NTB endrer formulering i oppfølgingssaker

Det har etter den første artikkelen fra NTB blitt estimert tilsvarende “rekordtemperaturer”. I dagens artikkel så har NTB gjort betydelige endringer i hvordan de omtaler disse estimerte globale temperaturverdiene:

Den uoffisielle rekordtemperaturen er beregnet av University of Maine, som bruker satellittdata og simuleringsmodeller for å regne seg fram til den globale temperaturen.

NTB har ikke korrigert den første feilaktige artikkelen som omtaler temperaturestimatene som analyser basert på “målinger”.

Universitetet i Maine presiserer at verdiene er estimater

I dag, 6. juli, ser Værstat at nettsiden til Climate Reanalyser har lagt inn en presisering i rødt i teksten som forklarer hva dataen er:

The mean daily temperatures here are estimates calculated from the NCEP CFS/CFSR dataset, and any apparent record values should be considered in that context. For global monthly and annual temperature means 1880–present, refer to the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Climate at a Glance.

Her presiserer de at temperaturverdiene er estimater kalkulert fra NCEP dataset (fra NOAA), og at tilsynelatende rekorder må vurderes i denne konteksten.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

Illustrasjonsbilde: Skjemutklipp fra ClimateReanalyzer.org

5 kommentarer

  1. Glimrende jobb Værstat. La oss håpe at vi slipper denne skremselspropagandaen i fremtiden. Estimater er nor ganske annet enn målinger.

  2. Veldig bra Værstat. Likevel fortsetter P4 å melde om den varmeste ‘registrerte’ temperatur.
    Vi må bare registrere at media har startet valgkampen for Jonas og vennene hans. Det kommer bare til å bli mer og mer av dette frem til valget.

  3. Men er Værstats redaksjon enig i at det, sett fra konteksten Climate Reanalyzer nevner, er snakk om en global varmerekord?

    • Det er en uoffisiell varmerekord. Det er vanskelig å forstå usikkerheten knyttet til analysene som de har gjort. Men jeg er enig i at det er høyeste verdien som Climate Reanalyzer har estimert siden dataserien starter 1979 – med de forutsetninger og usikkerheter som er knyttet til underliggende observasjonsdata, mikrobølgedata fra satellitter og simuleringsmodeller, og analysemodellen deres som ligger til grunn for estimatene.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.