Selverklært klimatolog NRK-kilde til påstand om “tidenes varmeste midnatt”

Den senere tiden har det florert med påstander om nye temperaturrekorder. Spesielt i sosiale medier spres informasjon om potensielle rekordmålinger, ofte uten forbehold eller at det gis viktig kontekst.

Dette videreformidles så i medier.

NRK skrev 17. juli om slike rekorder, og om mulighetene for nye rekorder i “Death Valley” som har den stående temperaturrekorden i verden på 56,7 grader (målt 1913).

Bli medlem i Værstats nyhetsbrev og få med deg når Værstat publiserer nye saker:

NRK meldte om “tidendes varmeste midnatt”

I artikkelen viser NRK til New Scientist (bak betalingsmur) som meldte om at det ble målt 48,9 grader mellom midnatt og klokken 1 den 17. juli. Det forklares at dersom denne målingen blir verifisert så vil det være “(…) verdens høyeste målt ved midnatt noensinne“.

For å gi kontekst til denne potensielle rekorden siterer NRK den angivelige klimatologen Maximilian Herrera som viser til at forrige rekord var 46 grader:

– 49 grader etter midnatt er fullstendig galskap. Det utfordrer hva vi tenker er mulig på planeten vår, sier han til nettstedet Yale Climate Connections.

Påstanden ble brukt som overskrift på NRK sin nettside:

Skjermutklipp NRK.nos forside, tatt 19.07.2023

For å forklare leserne hva en klimatolog er for noe, så gir NRK en forklaring dersom man trykker på ordet:

Skjermutklipp fra NRKs artikkel, tatt 25.07.2023

Kilden til påstander om målingen er en selverklært klimatolog

Værstat har tidligere skrevet om Maximilian Herrera, og Aftenpostens bruk av oppsiktvekkende sitater fra han om klimatiske forhold. Også i denne artikkelen ble Herrera titulert som “klimatolog”.

Ved å bruke en slik tittel så fremstår det som at sitatene kommer fra en person med autoritet i klimavitenskap. Værstat dokumenterte at Herrera ikke har akademisk bakgrunn innen for noen relevante felt, og er etter det Værstat kan se selvlært gjennom arbeid med en nettside som samler temperaturrekorder.

NRKs journalist svarer følgende på Værstat sitt spørsmål vedrørende bruken av tittelen “klimatolog” på en person uten relevant akademisk bakgrunn:

Ellers føler jeg ikke hans uttalelser (som jeg også synes å huske jeg dobbeltsjekket), er så kontroversielle at det skulle utgjøre et problem på noe vis. Så vidt meg bekjent er heller ikke «klimatolog» en beskyttet tittel. Han omtales i tillegg av flere nettsider jeg finner pålitelige, som nettopp, en klimatolog.

Påstander mangler viktig kontekst

Det er to viktige forhold som ikke belyses i NRK sin sak.

Først må ikke midnatt-temperatur forveksles med minimumstemperatur.

Rekorden for høyeste minimumstemperatur gjennom døgnet anses av Guiness Rekordbok for at holdes av Oman. Guiness Rekordbok forklarer at WMO ikke holder egen rekordkategori for høyeste minimumstemperatur. Men de forklarer at værhistoriker Maimilian Herrera, samt andre meteorologer og egne væreksperter har bekreftet Quriyat i Oman har rekorden for høyeste miniumstemperatur målt 26. juni 2018, på 42,6 grader.

Videre forklarer nettpublikasjonen Popular Mechanics følgende viktige kontekst om denne potensielle “midnatt-rekorden” (direkte oversatt):

(…) det er også viktig huske at statistikk for maksimum natt-temperatur ikke føres, og at timebasert temperaturdata har kun blitt ført i omtrent et tiår eller så. Rekorden kan meget vel fortsatt stå, men vi har ikke mye vi kan sammenligne den med.

Værstat sin vurdering

I denne saken er det to alvorlige forhold. Det er etter Værstat sin mening utvist mangelfull kildekritikk fra NRK i denne saken.

Å omtale en værhistoriker uten relevant akademisk bakgrunn innen klimavitenskap for “klimatolog” gir en autoritet bak de oppsiktvekkende påstandene om midnatt-statistikk som personen nødvendigvis ikke innehar.

Det er stor grunn til å stille spørsmål ved slike uoffisielle rekorder. I dette tilfellet vises det til at det ikke føres offisiell rekordstatistikk over midnatt-temperaturer. Vi har heller ikke spesielt langvarig statistikk å sammenligne med, da timebasert registrering av temperaturer er en relativt ny praksis.

Værstat har tidligere skrevet om utfordringene knyttet til de manuelle målingspraksisene før man gikk over tid automatiserte målestasjoner i denne artikkelen: Bergens Tidende retter artikkel etter henvendelse fra Værstat

Før publisering av denne artikkelen forsøkte Værstat å få svar på spørsmål om kildebruken, og ytterligere kommentar fra NRK. Henvendelser etter svaret mottatt 21. juli er ikke besvart.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

 • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 31703971 | Death Valley © Phillip Gray | Dreamstime.com

2 kommentarer

 1. I 2019 kom det en liste over 11.000 forskere fra 153 land som hadde signert et opprop som advarer om klimakrise.

  Det kom raskt frem at listen inneholdt en masse rare navn som Mickey Mouse og en masse personer som ikke var forskere. I tilegg skulle listen inneholde 2500 studenter.

  Det finnes en video om det her: https://bunny.blogg.no/forskernes-opprop-om-klimakrise-mikke-mus-er-med-pa-listen.html

  Dessverre ble listen blokkert fra offentligheten, men NRK og en rekke andre medier bruker dette enda. Så sent som på NRK tekst tv for noen dager siden.

  Men jeg fant nettopp en liste, og den kan være oppdatert. Jeg har ikke gått igjennom alt, men her er det mye rart. Klimaforskere eller lignende?? https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/sites/default/files/biz088_supplemental_file_s1_4.pdf

  Skulle ønske noen kunne sjekke gyldigheten av dette.

 2. 11.000 forskere fra 153 land slår fast at verden er på vei inn i en klimakrise som kan føre til store lidelser, hvis ikke noe gjøres raskt. (NRK 10. juli 2023)

  For det første nevnte jeg at blant disse 11.000 «Forskerne» er det over 2500 som er studenter… I tillegg er det svært få som kan kalles forskere og veldig få som kan kalles klimaforskere. Likevel brukes dette hyppig av NRK og andre medier.

  Jeg husker selv mange uttalelser og latterliggjøring fra “klimaforskere” om at alle som har andre meninger om klima enn CO2 ikke er klimaforskere, enda de er forskere eller har stor kompetanse på viktige fagfelt som da f.eks 90 forskere fra Italia avviste at menneskelig påvirkning er hovedårsak til klimaendringer. Man latterliggjør også Oregon Petition hvor 31.487 amerikanske forskere signert denne oppropet, inkludert 9 029 med PhD.

  Men hva med de 11.000 forskerne fra 153 land…..

  Jeg tok meg bryderiet med å gå igjennom ca 25-30 av de første av 319 sider med navn på denne listen. Jeg har konsentrert meg om titler de har signert med og vet ikke om jeg skal le eller grine…

  Mine engelskkunnskaper er ikke så gode og Google oversetter ikke et så stort dokument, så jeg vil tro det er mye mer å ta tak i når det gjelder selv de første 30-40 sidene

  Dette er titlene de står oppført med, og det finnes mange tomme felt. Jeg skulle ønske noen med peiling gikk gjennom de 285 resterende sidene og prøv å finne ut hvor mange som kan kalles forskere med tilknytning til klima. Det hele er en stor vits og feilinformasjon spys ut av medias ekkokammer hele tida…

  • Førsteamanuensis i statsvitenskap
  • Professor i statsvitenskap
  • Dyreatferdsforsker
  • Accaunt og finans Phd.
  • PhD-student, fysikk
  • Foreleser / Anvendt Limnologi
  • Stabsforsker
  • Mattrygghet/Veterinær epidemiologi
  • Fjernmålingsanalytiker
  • Emeritus professor i obstetrikk og gynekologi
  • Matstudier
  • PhD, foreleser i sosialt arbeid
  • Professor i genetikk
  • Professor i dyrevitenskap og veterinærmedisin
  • Seniorforsker i infeksjonssykdommer
  • Nevrovitenskap
  • PhD-student i fysisk geografi
  • Professor i matematikk
  • Lege
  • Professor. Statistikk
  • Post doc, statistikk
  • Psykologi
  • Emeritusprofessor, folkehelse
  • Nefrolog (indremedisin)
  • Ingeniør
  • tidligere professor i indremedisin
  • Kurator
  • Ph.D. student i immunologi
  • PhD-kandidat, Folkehelse
  • PhD-student (sivilingeniør)
  • Spesialist i kritisk omsorgsmedisin
  • Medisin
  • Foreleser (biologi)
  • Professor i matematikk
  • professor i nevrologi (nervesystemet hos mennesker)
  • PhD-student, demografi
  • Engasjementsstipendiat (arbeidsmiljø)
  • Professor i veterinær epidemiologi
  • Foredragsholder / folkehelseernæring
  • Astronomi
  • Doktorgrad student; Dyremedisin
  • Bibliotekar
  • Emeritus professor i medisin
  • Universitetslektor i geografi
  • Helsetjenesteforsker
  • Økonom, postdok
  • Professor i humanistiske vitenskaper
  • Forsker, Epidemiologi og Folkehelse
  • Tverrkulturell forretningspsykologi
  • Foreleser, kognitiv vitenskap
  • Vetrinær
  • Professor i industriell design
  • Gjesteprofessor i psykologi
  • Førsteamanuensis i biologi
  • Smittsomme sykdommer
  • Forskningsaffiliate, Institutt for biologisk Antropologi
  • Økonom
  • Professor, cellebiologi
  • PhD Student / Nevrobiologi
  • Befolkningsgenetikk
  • Professor i bioteknologi
  • Doktorgradsstudent, Utviklingsnevrobiologi
  • Lege (pediatri)
  • Geografi
  • Forskningsassistent, antropologi
  • IT nettverksingeniør / fysikk
  • PhD-student i sosiologi
  • Forsker i sosiologi
  • Programvareingeniør/databehandling og matematisk Vitenskaper
  • Adjunkt, epidemiologi
  • bioteknologiingeniør
  • Psykologi
  • Forskningsingeniør / programvare
  • Dr. fysisk kjemi
  • Konsulent psykiater
  • Virolog
  • Prof. samfunnsvitenskap og sosiologi
  • Protetiker (Helseperson for behandling av proteser og ortoser)
  • Professor i matematikk

  https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/sites/default/files/biz088_supplemental_file_s1_4.pdf

  Man skulle spurt NRK om hvorfor de kaller disse 11.000 på listen for forskere. Det er jo bare tull og enda et eksempel på tannløs journalistikk som bare gjengir ferdig tygget grøt, eller lyves det bevisst?

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.