August 2023 – nok en våt måned i Sør-Norge, og månedsrekord på Svalbard

August 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Det ble en generelt våt augustmåned i Sør-Norge. Man fryktet tørkesommer, og bønder bekymret for avlingene og meteorologer som fryktet en ny 2018-sommer så snudde været. Juli ble våt, og august ble enda våtere og blant de mest nedbørsrike augustmånedene i Norge siden 1900 ifølge MET.

Ekstremværet “Hans” skapte debatt og MET trakk frem de høye nedbørsmengende og knyttet været til menneskapte klimaendringer. Værstat skrev om dette og viste at det ikke er vært noen spesielle trender i maksimal tredøgnnebør i fjelltraktene i Sør-Norge (MET svarte senere delvis på oppfølgingsspørsmål).

Det er en pågående positiv temperaturtrend i Svalbard, og august 2023 ble den høyeste månedsmiddelverdien for august måned som er registrert siden dataserien starter 1899. Men det er viktig å merke seg at sommermånedene er perioden med minst variasjon på Svalbard, se egne statistikksider for Svalbard.

Bli medlem i Værstats nyhetsbrev og få med deg når Værstat publiserer nye saker:

Oslo (Blindern) 16,2 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 03.09.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Juli 2023 ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer i normalt sjikt mot hva vi har sett de siste 30 årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for august på 16,2 grader er 0,3 grader under normalen for 1991-2020 (på 16,5 grader), og 27. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1837-2023.

Høyeste registrerte verdi for august er 20,7 grader (1947), 0,2 grader over 1901. Laveste er 1902 på 12,5 grader.

Augusttemperaturene i Oslo har hatt en utvikling rundt snittet for hele perioden fra 1837 til 2023, med perioder over og under gjennomsnittet. Laveste 10-års middel var rundt 1892, 1929 og 1994. Høyeste punkt er 2002, mens 10 års middel sank mot langsiktig snitt frem mot 2017 for så å ligge stabilt siden.

Den relativt stabile utviklingen i 10 års middel over og under langsiktig snitt for indikerer at det ikke er noen pågående trend i augusttemperaturene i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

NEDBØRSTATISTIKK FOR OSLO

Den langsiktige nedbørstatistikken for Oslo er sammenfattet ved observasjoner fra Soli Plass fra 1839-1936, og Blindern fra 1937 og fremover.

Når det gjelder nedbør så ble det registrert 259,8 mm. nedbør i august. Dette er betydelig høyere enn snittet for 1839 til 2023 på rundt av 88 mm.

Verdien er en ekstremverdi utenfor fastlåst spenn i y-aksen. Det er meget stor variasjon i nedbørsmengdene i Oslo, med laveste registrerte mengde på 0,2 mm i 1947 til 302,6 mm i 1940.

Det er vært en langsiktig positiv lineær trend siden 1837, med 10 års middel som har beveget seg over og under lineær trend. I perioden fra 1950 til 2023 er det vært store sykliske variasjoner i 10 års middel over og under langsiktig snitt og perioden etter 2009 er ligget over.

Det er uklart om denne tiårsperioden indikerer en positiv trend eller er utslag av tilfeldigheter gitt den store variasjonen i nedbørsmengder.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Oslo. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 15,3 grader månedsmiddel i august

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 03.09.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i perioden. 8. til 10. august ble det registrert døgnmiddel i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 15,3 grader er 0,1 grader under normalen for 1991-2020 på 15,4 grader. Verdien er den 21. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for måneden er 2002 med 19,5 grader, 1,2 grader høyere enn 1969. Laveste verdi beregnet er 1907 med 11,4 grader.

10 års middel har vært relativt stabilt rundt gjennomsnittet i perioden 1930 til 1980. Perioden 1980 til 1995 så negativ og laveste 10 års middel ble registrert 1995. Høyeste 10 års middel er registrert perioden rundt 2003. 10 års middel har sunkt ned mot et nivå noe over langsiktig snitt frem mot 2017 og har siden ligget relativt stabilt.

Det er uklart om det er noe som tyder på pågående trend i august-temperaturene i Bergen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

NEDBØRSTATISTIKK FOR BERGEN

August 2023 ble det registrert 267,5 mm. nedbør, som er over langsiktig snitt på i underkant av 200 mm for måneden. Det er store årlige variasjoner i nedbørsmengdene.

10 års middel er vært relativt stabil i perioden 1914 til 1965. Så fulgte en periode med lave nedbørsmenger frem mot 1990, for så en periode med høyere nedbørsmengder. De senere årene er det vært flere år med menger i øvre sjikt som har gitt høyeste 10 års middel fra 2018. Nivået er ligget stabilt siden.

Det er uklart om de senere årenes realtivt høye menger indikierer en positiv trend eller er utslag av tilfeldigheter. Det er fire år som trekker spesielt opp.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Bergen. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 13,7 grader månedsmiddel for august

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 03.09.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Måneden hadde døgnmiddelverdier hovedsakelig i normaltsjikt sett mot de siste 30 årene. 2. august så temperaturer i øvre sjikt, mens det ble registrert ny makstemperaturrekord for august måned 9. august.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 13,7 grader som er 1,4 grader over normalen for 1991-2020 på 11,3 grader. Månedsmiddelet er den 4. høyeste i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er 14,3 grader (1930) som er 0,2 grader over 1934, og laveste er 7,7 grader (1899).

10 års rullerende middel ser ut til være relativt stabilt rundt langsiktig gjennomsnitt, med unntak av en periode på 1930-tallet. Høyeste 10 års middel ble registrert 1939.

Det ser ikke ut til å være en pågående trend i august-temperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 12,1 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 03.09.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Måneden hadde døgnmiddelverdier i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av måneden. 9.-11. august hadde verdi i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 12,1 grader er 2,1 grader under snittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 4. høyeste i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er 12,7 grader (1937), 0,2 grader over 2013, og laveste er 6,5 grader (1891).

10 års middel har hatt en stabil utvikling med verdier over og under langsiktig snitt. Det var en lengre periode under snitt fra 1870 til 1925, mens verdiene er vært over snitt fra 1997 til 2023. Høyeste 10 års middel ble registrert 2022-2023.

Det er uklart om de to siste årenes høye 10 års middelverdier er utslag for en ny trend eller tilfeldigheter.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn 8,4 grader månedsmiddel for august

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Derfor har man temperaturverdier før flyplassen ble etablert 1975. Les forskningen her.

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 03.09.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i øvre sjikt sett mot siste 30 år i store deler av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 8,4 grader, som er 2,4 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den høyeste for august måned i perioden 1899 til 2023.

Høyeste verdi registrert er 2023 med 8,4 grader, 0,9 grader over 2002. Laveste er 2,7 grader (1912).

10 års middel har vært relativt stabil fra 1920 til 2000, med nivåer rundt langsiktig snitt i perioden. Fra 2000 til 2007 har 10 årsmiddel gradvis økt, for så å være stabilt frem til 2022. Den høye verdien i 2023 trekker opp 10 årsmiddel til høyeste nivå i perioden 1899 til 2023.

Det ser ut til å være en pågående økning i augusttemperaturene på Svalbard. Det er viktig å merke seg at sommertemperaturene på Svalbard er de som varierer minst, det er vintertemperaturene som er økt mest de senere årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 124530318 | Norway © Magic Stocks | Dreamstime.com

2 kommentarer

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.