Værstat klager NRK inn for PFU for brudd på presseetikken

Værstat har gjennom to saker dokumentert det Værstat mener er grove brudd på presseetikken.

I saken 5. november dokumenterer Værstat at NRK har mottatt motstridende opplysninger fra NVE om skredutviklingen i Norge. NRK så bort fra første skriftlige svar hvor NVE påpekte at fokuset på registrering er økt betraktelig, og at man ikke uten videre kan si at økt antall registeringer reflekterer en reell utvikling. I muntlig intervju senere gir NVE opplysninger som står i strid med dette.

Værstat dokumenterte at NVE ikke har dekning for å konkludere at økningen i registreringer skyldes en reell økning i skredhendelser.

I saken publisert 16. november dokumenterer Værstat en ukultur i NRK hvor man unnlater å merke saker som er korrigert etter publisering. Uten merking er det ikke mulig for publikum å vite at de er blitt gitt feilaktige opplysninger.

Bli medlem i Værstats nyhetsbrev og få med deg når Værstat publiserer nye saker.

Værstat klager inn NRK til PFU

Værstat mener disse to sakene dokumenterer grove brudd på grunnleggende presseetikk hos NRK, og at bruddene mest sannsynlig er et resultat av en ukultur.

17. november sendte Værstat derfor inn følgende klage til PFU.

Følgende tre forhold er klager jeg inn NRK for:

Forhold 1 – tilbakehold av relevant informasjon og mangelfull oppfølging av motstridende informasjon

 • NRK sendte henvendelse til NVE vedr. skredstatistikk, og fikk skriftlig svar fra NVE på statistikk som viser sterk økning i registreringer (fra innsynsforespørsel, lenket nedenfor):
  • Verdt å merke seg at man kan ikke i uten videre kan si at disse tallene reflekterer en reel utvikling av antall skredhendelser siden fokuset rundt å registrere slike hendelser har økt betraktelig de siste årene.
 • NRK var ikke fornøyd med dette svaret og sendte flere spørsmål, og ba om intervju. I intervjuet ble NVE sitert på «noe økt registrering», og NVE konkluderer med at det er vært en reell økning i skredhendelser. Dette strider mot første skriftlige svar. Motstridende opplysninger blir ikke undersøkt, eller kommentert i nettsaken eller på Dagsrevyen.
 • Saken er spesielt graverende, da NRK bruker de feilaktige muntlige opplysningene fra NVE i politiske spørsmål med daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Dette var i oppløpet til lokalvalget.
 • Saken er beskrevet og dokumentert her: https://verstat.no/2023/11/05/nrk-styrtregn2/
 • Lenke til mailkommunikasjon mellom NVE og NRK her: https://www.dropbox.com/scl/fi/4asdrscdj3hvh4onzaodn/Innsyn-kommunikasjon-NRK-NVE.pdf?rlkey=9kcwyu7hlc5lduvrxt7lnn34j&dl=0

Forhold 2 – systematisk feilinformasjon fra NRK knyttet til skredutviklingen

Forholdet som er dokumentert i saken i forhold 1 er ikke et enkeltstående tilfelle, også i to andre saker har jeg dokumentert feilaktige opplysninger fra NRK:

Forhold 3 – Ukultur i NRK rundt mangelfull merking av korrigeringer

Jeg har dokumentert en rekke ganger at NRK unnlater å merke saker som er korrigert etter publisering. Publikum har derfor liten eller ingen mulighet til å vite at de har fått feilinformasjon fra NRK tidligere:

 • Sak 1 gjelder saken beskrevet i forhold 1. NRK fjernet en faktapåstand om skredutviklingen etter jeg tok kontakt 5. august. 15. august sendte jeg spørsmål til NRK (publikumservice) om hvorfor de ikke har merket saken etter den er blitt korrigert, men mottok ikke svar på dette spørsmålet. Saken ble merket først 14. november etter jeg igjen tok kontakt med NRK (denne gang fagredaktør Marius Tetlie). NRK informerer ikke om at merkingen er manglet i 3 måneder.
 • Sak 2 gjelder artikkelen publisert 29. august beskrevet under forhold 2. Denne er også korrigert uten merking. Fagredaktør Marius Tetlie ble informert 14. november om dette, men NRK i skrivende stund ikke merket saken.
 • Sak 3 gjelder en artikkel om havisen publisert 28. desember 2022. Dette forholdet ble diskutert i Kringkastingsrådet. Men det synes ikke å ha medført at NRK har endret ukulturen.
 • Jeg vil poengtere at dette er tre enkeltsaker som jeg tilfeldigvis har fanget opp. Det er etter min mening stor grunn til å tro at NRK har gjort mange flere korrigeringer i saker uten å merke sakene eller på noen måte informere publikum om feilinformering. Dette er bortimot umulig å fange opp dersom man ikke er personen som påpeker feilen og arkiverer nettsiden før og etter korrigering ved bruk av tjenesten Internet Archive.

Vi lever i en tid hvor sannhetssøken og faktaforankret nyhetsformidling er viktigere enn noen gang. Informasjon sprer seg raskt gjennom internett og feilinformasjon kan få store konsekvenser for samfunnet. Det virker som dagens nyhetsmedier nedprioriterer å ettergå faktaopplysninger, og redigeringsmulighetene på internett gjør det enkelt å endre saker etter publisering uten å opplyse om dette.

Før sto man til ansvar for sakene på en helt annen måte gjennom tradisjonelle trykte medier, det virker som dette ansvaret ikke er like godt forankret etter digitaliseringen.

Dersom denne ukulturen får fotfeste og fortsetter så risikerer vi at nyhetsmediene mister mer og mer tillitt i allmennheten.

Håper dere ser alvoret i denne saken.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

 • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.